Administrasjon VET

Bendt Rimer
Administrasjonssjef
Leder for fakultetsadministrasjonen


TEAM-STUDFORSK (studieavdelingen)
studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no,
 brukes for henvendelse til studie-/forskningsenheten - blir åpnet og fulgt opp av studie-/forskningsenheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

phd.radgiver.vet@nmbu.no,
brukes for henvendelser om Ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap - blir åpnet og fulgt opp av studie-/forskningsenheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

auditoriumbestilling.adamstuen@nmbu.no,
brukes til Auditoriumbestilling Adamstuen - blir åpnet og fulgt opp av studie-/forskningsenheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

Anne Elisabeth Torgersen
Veterinær, Seniorrådgiver - Teamleder
Ny studieplan Vet, dyrepleierstudieplan, ACOVENE akkreditering og forskerlinjestudieplan

Ann Kristin Egeli
Veterinær, Seniorrådgiver
Nåværende og ny studieplan Vet, SU sekretær, EAEVE, forskerlinje overordnet

Anette Tøgard Bjerke
Rådgiver
Studieadministrasjon og veiledning, praksiskoorodinator dyrepleierstudiet. Ny studieplan Vet (sekretær).

Ingrid Grøndalen
Rådgiver
Studieadministrasjon og veiledning, økonomi

Susanne Porskrog Heiestad
Rådgiver
Studieadministrasjon og veiledning, Canvas

Veronica Hannele Karjalainen
Rådgiver (Permisjon)
Studieadministrasjon og veiledning, autorisasjoner, studentlisenser og tilleggsutdannelse

Rebecca M. Vaksdal
Rådgiver (vikar)
Studieadministrasjon og veiledning

Tine Holmsen-Ringstad
Rådgiver (vikar)
Phd, disputas, studieadministrasjon og veiledning, flytteprosjektet

Marianne Tandberg
Rådgiver
PhD

Marianne Ruud
Rådgiver
Phd, disputas


STAB
vet.stab@nmbu.no, brukes for henvendelse til Stabsenheten - blir åpnet og fulgt opp av Stabsenheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

Bendt Rimer
Administrasjonssjef
Leder, sekretariat for ledelsen, flytteprosjektet

Clara M. O. Jalland
Seniorrådgiver
Lederstøtte, sekretariat for ledelsen, flytteprosjektet

Tove Merete Husby
Seniorkonsulent
Lederstøtte, sekretariat for ledelsen, møte- og utvalgssekretær fakultetsstyret, nettredaktør, HMS-koordinator fakultetsadm., superbruker Public 360 og Cristin.

Silje Torget Nedkvitne
Konsulent
Resepsjon, post, ekspedisjon, innkjøp, TimeEdit, auditoriumbestilling, disputas

Ruth Lothe
Kommunikasjonsrådgiver (arbeidssted Veterinærhøgskolen ut 2020)
Forskningsformidling, nettredaktør, flytteprosjektet

Camilla Wiik Gjerdrum
Kommunikasjonsrådgiver (permisjon fra 01.06.2019)
Forskningsformidling, nettredaktør

Kristine W. Tranås
Kommunikasjonsrådgiver (vikar)
Forskningsformidling, sosiale medier, nettredaktør

Hilde Fossum
Seniorrådgiver
Koordinator flytteprosjektet


Saker til Veterinærhøgskolens intra- og nettside sendes til epost vet.redaksjonen@nmbu.no - blir åpnet og fulgt opp av Stabsenheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

TEAM-ØKONOMI
vet.okonomi@nmbu.no, brukes for henvendelse til økonomienheten - blir åpnet og fulgt opp av økonomienheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

Ulf Andersen
Seniorrådgiver - Teamleder

Helene Myhrer
Rådgiver
Prodmed

Håkon B. Magnussen
Rådgiver
Sportfamed, Controller

Sharmarke Salad
Rådgiver
Basam

Elin Kristin Findeisen Pålerud
Seniorkonsulent
Matinf

Narissa P. Sørlie
Førstekonsulent
Regnskap, faktura


TEAM-PERSONAL
vet.personal@nmbu.no,  brukes for henvendelse til personalenheten - blir åpnet og fulgt opp av personalenheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

Naomi Krantz
Seniorrådgiver - Teamleder

Kim Langberg Kristensen
Seniorrådgiver
HMS-koordinator VET

Anders Haave
Rådgiver

Gerd Synnøve Hansen
Rådgiver

Rekruttering, ansettelsesutvalg VET

Julie Jansen

Rådgiver
Basam

Gunhild Nyborg

Rådgiver
Rekruttering

Kristian Høy Horsberg
Førstekonsulent
Rekruttering

Elin Kristin Findeisen Pålerud
Seniorkonsulent

Matinf

Anita Dragseth
Seniorkonsulent
Reiseregninger, lønn, manuelle bilag, WinTid

Bente Fjellanger Broholt
Rådgiver (vikar)
Prodmed, rekruttering

Tina Camilla Kikut
Førstekonsulent (vikar)
Sportfamed, variabel lønn, WinTid

Published 16. august 2019 - 11:53 - Updated 15. oktober 2019 - 11:09