Administrasjon VET

Bendt Rimer
Administrasjonssjef
Leder for fakultetsadministrasjonen

SEKSJON FOR STUDIE- OG FORKNINGSADMINISTRASJON
studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no,  brukes for henvendelse til studie-/forskningsenheten - blir åpnet og fulgt opp av studie-/forskningsenheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

phd.radgiver.vet@nmbu.no, brukes for henvendelser om Ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap - blir åpnet og fulgt opp av studie-/forskningsenheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

auditoriumbestilling.adamstuen@nmbu.no, brukes til Auditoriumbestilling Adamstuen - blir åpnet og fulgt opp av studie-/forskningsenheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

Anne Elisabeth Torgersen
Seksjonsleder

Ann Kristin Egeli
Seniorrådgiver

Anette Tøgard Bjerke
Rådgiver

Ingrid Grøndalen
Rådgiver

Susanne Porskrog Heiestad
Rådgiver

Veronica Hannele Karjalainen
Rådgiver

Tine Holmsen-Ringstad
Rådgiver

Marianne Tandberg
Rådgiver

Marianne Ruud
Rådgiver


STAB
vet.stab@nmbu.no, brukes for henvendelse til Stabsenheten - blir åpnet og fulgt opp av Stabsenheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

Saker til Veterinærhøgskolens intra- og nettsider sendes til epost vet.redaksjonen@nmbu.no - blir åpnet og fulgt opp av Stabsenheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

Bendt Rimer
Administrasjonssjef

Clara M. O. Jalland
Seniorrådgiver

Tove Merete Husby
Seniorkonsulent

Silje Torget Nedkvitne
Konsulent

Ruth Lothe
Kommunikasjonsrådgiver
 

Camilla Wiik Gjerdrum
Kommunikasjonsrådgiver (permisjon)

Kristine W. Tranås
Kommunikasjonsrådgiver (vikar)

Hilde Fossum
Seniorrådgiver


SEKSJON FOR ØKONOMI
vet.okonomi@nmbu.no, brukes for henvendelse til økonomienheten - blir åpnet og fulgt opp av økonomienheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

Ulf Andersen
Seksjonsleder

Helene Myhrer
Rådgiver

Kari B. Finstad
Seniorrådgiver

Mari Elisabeth Smith
Seniorrådgiver

Abid Neelam (vikar)
Rådgiver

Sharmarke Salad
Rådgiver

Narissa P. Sørlie
Førstekonsulent


SEKSJON FOR PERSONAL
vet.personal@nmbu.no,  brukes for henvendelse til personalenheten - blir åpnet og fulgt opp av personalenheten i Veterinærhøgskolens administrasjon.

Naomi Krantz
Seksjonsleder

Kim Langberg Kristensen
Seniorrådgiver - HMS-koordinator VET

Anders Haave
Seniorrådgiver

Gerd Synnøve Hansen
Rådgiver


Julie Jansen

Rådgiver

Gunhild Nyborg

Rådgiver

Kristian Høy Horsberg
Rådgiver

Elin Kristin Findeisen Pålerud
Seniorkonsulent


Anita Dragseth
Seniorkonsulent

Olga Goudz
Førstekonsulent

Published 16. august 2019 - 11:53 - Updated 14. February 2020 - 11:23