Om instituttet

Instituttets Dyresykehus er sentral for vår studentundervisning. De ansatte har mange års erfaring og videreutdannelse innen sine fagområder og mange har også internasjonal spesialistutdanning.

Vi er fremst i landet innen de fleste fagområdene. I tillegg til undersøkelse og behandling av syke dyr, har vi mange interessante og viktige forskningsprosjekter.

Målet med vår forskning er å sikre dyra best mulig diagnostikk og behandling. Enkelte forskningsprosjekter kan også være viktig for forståelsen av sykdomstilstander hos mennesker.

Instituttets ansatte bidrar til gjennomføring av mange etter- og videreutdanningskurs. Instituttet har vaktordninger som sikrer at det er akuttveterinær, kirurger, anestesipersonale og dyrepleiere tilgjengelige til enhver tid hele året. I tillegg til undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, utdanner vi interns og spesialistkandidater.

 

Ledergruppen ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin består av

Instituttleder:

 

Åse Ingvild Risberg

Seksjon for smådyrsykdommer:

 

Ellen Skancke

Klinikkdrift smådyr

 

Kristin Wear Prestrud

Seksjon for hestesykdommer:

 

Bjørn Håkon Wormstrand

Seksjon for anestesi og radiologi:

 

Henning Andreas Haga  

Familiedyr

Ved instituttets Dyresykehus - smådyr er det meget godt kvalifiserte veterinærer innen kirurgi, akuttmedisin og onkologi. Vi har internasjonale spesialister innen indremedisin, nevrologi, øyesykdommer, anestesi, hudsykdommer, anestesi, rehabilitering samt drektighets-, fødsels- og spedyrsykdommer. 

De fleste forskningsprosjektene omhandler nevrologiske sykdommer, kreft, skjelettsykdommer og urinveissykdommer. 

Våre dyrepleiere assisterer ved undersøkelse og behandling, og sikrer dyra godt stell og omsorgsfull pleie. Flere av dyrepleierne har tilleggsutdannelse innen ulike fagfelt som rehabilitering, anestesi, kirurgisk assistanse, intensivbehandling, ernæring og odontologi.

Hester

Dyresykehuset - hest er i en særstilling i landet ved å ha spesialistutdannede kirurger, indremedisinere og anestesiologer. Frem av våre syv ansatte har internasjonalt godkjent spesialistutdanning. Forskningsprosjektene omhandler i hovedsak skjelettlidelser, tarmsjukdommer, luftveislidelser, nevrologi og smertebehandling. Dyrepleierne assisterer ved undersøkelse og behandling, og sørger for godt stell av alle pasientene.

Avansert utstyr

Instituttet har digitalt røntgen, computertomograf (CT), ultralyd og scientigrafiutstyr. Det er en egen avdeling for kritisk syke dyr, med avansert overvåkings- og behandlingsutstyr.

Av annet utstyr kan nevnes operasjonsmikroskop, moderne anestesiapparater med ventilatorer og overvåkingsutstyr, endoskop til luftveisundersøkelse av hester under belastning med og uten tredemølle, mm.

Utdanning

Vi utdanner veterinærer og dyrepleiere. I tillegg utdanner vi internasjonale spesialister innen flere fagområder, og bidrar til utdanning av nasjonale spesialister.

 

Published 15. januar 2014 - 9:48 - Updated 6. januar 2022 - 15:30