Institutt for sports- og familiedyrmedisin

Universitetsdyresykehuset ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin tar imot syke dyr fra hele landet. Høy kompetanse og avansert utstyr sikrer pasientene ved hesteklinikken og smådyrklinikken optimal behandling.

Om instituttet

Instituttets hesteklinikk og smådyrklinikk er sentral for vår studentundervisning. De ansatte har mange års erfaring og videreutdannelse innen sine fagområder og mange har også internasjonal spesialistutdanning.

Vi er fremst i landet innen de fleste fagområdene. I tillegg til undersøkelse og behandling av syke dyr, har vi mange interessante og viktige forskningsprosjekter.

Målet med vår forskning er å sikre dyra best mulig diagnostikk og behandling. Enkelte forskningsprosjekter kan også være viktig for forståelsen av sykdomstilstander hos mennesker.

Instituttets ansatte bidrar til gjennomføring av mange etter- og videreutdanningskurs. Instituttet har vaktordninger som sikrer at det er akuttveterinær, kirurger, anestesipersonale og dyrepleiere tilgjengelige til enhver tid hele året. I tillegg til undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter utdanner vi interns og spesialistkandidater.

 

Ledergruppen ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin består av

Instituttleder:

 

Henning Andreas Haga (konstituert)

Seksjon for smådyrsykdommer:

 

Vibeke Rootwelt

Seksjon for hestesykdommer:

 

Sigrid Lykkjen

Seksjon for anestesi og radiologi:

 

Nina Ottesen 

Familiedyr

Ved instituttets smådyrklinikk er det meget godt kvalifiserte veterinærer innen kirurgi, akuttmedisin og onkologi. Vi har internasjonale spesialister innen indremedisin, nevrologi, øyesykdommer, anestesi, hudsykdommer, anestesi, rehabilitering samt drektighets-, fødsels- og spedyrsykdommer. 

De fleste forskningsprosjektene omhandler nevrologiske sykdommer, kreft, skjelettsykdommer og urinveissykdommer. 

Våre dyrepleiere assisterer ved undersøkelse og behandling, og sikrer dyra godt stell og omsorgsfull pleie. Flere av dyrepleierne har tilleggsutdannelse innen ulike fagfelt som rehabilitering, anestesi, kirurgisk assistanse, intensivbehandling, ernæring og odontologi.

Hester

Hesteklinikken er i en særstilling i landet ved å ha spesialistutdannede kirurger, indremedisinere og anestesiologer. Frem av Hesteklinikkens syv ansatte har internasjonalt godkjent spesialistutdanning. Forskningsprosjektene omhandler i hovedsak skjelettlidelser, tarmsjukdommer, luftveislidelser, nevrologi og smertebehandling. Dyrepleierne ved hesteklinikken assisterer ved undersøkelse og behandling, og sørger for godt stell av alle pasientene.

Avansert utstyr

Instituttet har digitalt røntgen, computertomograf (CT), ultralyd og scientigrafiutstyr. Det er en egen avdeling for kritisk syke dyr, med avansert overvåkings- og behandlingsutstyr.

Av annet utstyr kan nevnes operasjonsmikroskop, moderne anestesiapparater med ventilatorer og overvåkingsutstyr, endoskop til luftveisundersøkelse av hester under belastning med og uten tredemølle, mm.

Utdanning

Vi utdanner veterinærer og dyrepleiere. I tillegg utdanner vi internasjonale spesialister innen flere fagområder, og bidrar til utdanning av nasjonale spesialister.

 

Published 15. januar 2014 - 9:48 - Updated 18. February 2020 - 12:27