Forskning
Prosjekter

Proteiner i osteochondrose: nøkkelen til hvordan sykdomsprosessen styres og nedarves

Proteiner i osteochondrose: nøkkelen til hvordan sykdomsprosessen styres og nedarves

Bilateralt prosjekt uten student- og forskerutveksling. Prosjeket er ikke bistandsrelatert. Intensjonen er å øke kunnskapen om osteochondrose hos hest. Prosjektet kan ha komparativ Verdi.