Forskning

Målet med vår forskning er å sikre dyra best mulig diagnostikk og behandling. Enkelte forskningsprosjekter kan også være viktig for forståelsen av sykdomstilstander hos mennesker.

Forskning

Denne siden skal gi en oversikt over forskningsaktiviteter ved Institutt for Sports- og familiedyrmedisin.

NB: Siden er under utarbeidelse og vil oppdateres.

Forskningsprosjekter

Nylige doktorgradsavhandlinger

Eli Hendrickson: Utbredt leddlidelse hos hest skyldes tidlig svikt i blodtilførselen

Heidi Sjetne Lund: Lidelser i nedre urinveier hos katt i Norge

Cathrine T. Fjordbakk: Strupekollaps hos kaldblodstravere

Smådyrklinikken på Adamstuen, NMBU. På bildet: John Debenham (veterinær) utfører keisersnitt på en kanin. I forgrunnen: Kristin Mack Alnæs (dyrepleier) overvåker under operasjonen.

Scene fra en av våre klinikker. På bildet: John Debenham (veterinær) utfører keisersnitt på en kanin. I forgrunnen: Kristin Mack Alnæs (dyrepleier) overvåker under operasjonen.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Published 19. juni 2015 - 8:54 - Updated 24. november 2016 - 13:51