Hesteklinikken åpner 25. september

  • Hesteklinkken søker hjelp til forskningsprosjekt.
    Foto
    Gisle Bjørneby

Etter å ha vært båndlagt er nå Hesteklinikken fri for salmonella og åpner igjen 25. september. – Vi er svært glade for å kunne åpne klinikken slik at vi kan ta imot pasienter som trenger vår kompetanse, sier veterinær ved Hesteklinikken, Siv Hanche-Olsen.

Hesteklinikken åpner 25. september

– Vi vet at dette har vært en stor belastning for mange berørte i hestemiljøet og er svært lei oss for alt de har måttet gå igjennom i denne perioden. Det har vært tøft for mange. Nå håper vi alt dette er over. Vi er på jobb for å behandle hester og vi har savnet å kunne bruke vår kompetanse til det beste for hester som trenger oss, sier veterinær Siv Hanche-Olsen.

Hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen ble stengt av Mattilsynet 5. juni etter at laboratoriene her ved Veterinærhøgskolen hadde påvist Salmonella Typhimurium hos to hester som var inne på klinikken av andre årsaker. I forbindelse med de positive prøvene ble Mattilsynet varslet, stallen båndlagt og det ble tatt prøver av alle hestene vi hadde inne i tillegg til i selve stallen.

Årsak ikke kjent
Årsaken til smitten er enda ikke kjent.

– Vi er i tett dialog med Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å finne årsaken til smitten, sier Hanche-Olsen.

Hovedårsakene til at salmonella kommer inn i en stall er:

  • Gjennom en smittet hest med symptomer som for eksempel diaré
  • Gjennom en smittet hest uten kliniske symptomer
  • Gjennom smittet fôr

– Vi hadde ingen klinisk syke hester med symptomer som diaré eller feber av uforklarlig årsak som ble tatt inn i klinikken. De to hestene som først var positive var i utgangspunktet alvorlig syke av annen årsak og vi testet dem etter at de dessverre ble avlivet. Disse prøvene var positive, sier Siv Hanche-Olsen, førstelektor og veterinær ved Hesteklinikken.

Alltid opptatt av smittevern
Hanche-Olsen har tidligere erfaring med utbrudd av salmonella blant hester.

– Friske hester kan være bærere av salmonella i alle land, men er mer utbredt sørover i Europa enn i Norge. Det omfanget vi har sett i sommer er svært uvanlig, sier hun.

Det har vært to utbrudd av salmonella blant hester ved Hesteklinikken tidligere. Begge gangene har smitten vært begrenset til få hester og de boksene der hestene har stått oppstallet.

– Denne gangen viste det seg at de fleste hestene som stod oppstallet hos oss var positive for salmonella og miljøprøvene var også positive. Smittemønsteret brøt med tidligere erfaringer og var svært overraskende, sier Hanche-Olsen.

Les: Uvanlig med store salmonellautbrudd i Norge.

Mattilsynet har ansvar for å håndtere regelverket rundt utbrudd av salmonella. Salmonella er en såkalt gruppe B-sykdom som er varslingspliktig. Det er Veterinærinstituttet ansvar å analysere prøver på oppdrag fra Mattilsynet. NMBU Veterinærhøgskolen har bidratt med opplysninger og fulgt reglene for prøvetakning, båndlegging og smittevernsrutiner i samarbeid med Mattilsynet i denne saken. I tillegg har NMBU Veterinærhøgskolen gått igjennom alle interne smittevernrutiner for å se på forbedringer.

– Vi tenker alltid på smittevern her ved Veterinærhøgskolen, og går igjennom smittevernrutinene regelmessig både for ansatte og studenter. Det er en del av undervisningen til veterinær- og dyrepleierstudentene våre. Når en slik hendelse som dette oppstår, har vi gått igjennom rutinene en ekstra gang for å øke bevisstheten ytterligere.

NMBU Veterinærhøgskolen har fulgt instruksene fra Mattilsynet etter vanlig prosedyre.

Opprettet karantenestall
Hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen behandler noen av de sykeste hestene i landet. Syke og svake individer er mer mottakelig for infeksjon, slik det er ved alle sykehus.

– De hestene som hadde mulighet til å komme på isolat hjemme, ble sendt hjem da de ble friske nok av den lidelsen de opprinnelig kom inn med, forteller Hanche-Olsen.

I juli ble en karantenestall opprettet i Son og de gjenværende hestene flyttet. Det kan ta lang tid for en hest er fri for bakterier, så flyttingen var viktig for det videre arbeidet med å vaske og desinfisere klinikken.

Klinikken har blitt grundig rengjort av både eget personale og profesjonelle. Det har blitt asfaltert på nytt, byttet ut kledning og malt.

– Det har blitt vasket og etterpå gasset i flere omganger.

Negative prøver – positivt for klinikken
For å kunne gjenåpne er det nødvendig med tre runder med negative prøvesvar.

– Vi har hatt tre negative prøver etter hverandre tatt med omtrent fire dagers mellomrom. Ved hver prøvetakning har det blitt tatt rundt 50 prøver. Vi er svært lettet, sier veterinæren.

Med mer reising og varmere klima øker smittepresset også blant hester.

– NMBU Veterinærhøgskolen er glad for at det bygges nye og moderne lokaler i Ås som vil være rustet for enklere håndtering av smittsomme sykdommer. De nye Veterinærbyggningene, som åpner i 2020, er særskilt utformet med tanke på smittehåndtering i alt fra vegger til ventilasjonsanlegg, sier Siv Hanche-Olsen

– Selv om det er sjeldent med så alvorlig utbrudd av smittsomme sykdommer, er det viktig å alltid være forberedt på at det kan skje, sier hun.

Published 25. september 2018 - 13:32 - Updated 17. oktober 2018 - 10:54