Produksjonsdyrklinikken

Stasjonærklinisk seksjon har ca 30 ansatte.

Seksjonen har to klinikker, som mottar produksjonsdyr til behandling og bruk i undervisningen.

Seksjonen har også et laboratorium som arbeider med forskning og diagnostikk relatert til hormoner og reproduksjon.

Viktige forskningstemaer for seksjonen er reproduksjonstoksikologi, infeksjonssjukdommer hos husdyr, klauvsjukdommer, helse hos spegris, sporelementer hos drøvtyggere, og reproduksjon hos fisk.

Published 11. mai 2015 - 14:50 - Updated 15. mai 2020 - 15:39