Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse

Seksjon for småfeforskning ligger på Høyland i Sandnes, og har rundt 20 ansatte.

Seksjonen mottar i visse perioder sjuke og døde småfe til undersøkelse og obduksjon. Materialet brukes i både undervisning og forskning. 

Seksjonen har egen forsøksflokk på 180 vinterfora sauer, isolat for smitteforsøk, laboratorium for forsøksmus og klinisk patologisk laboratorium med utstyr for bl.a. klinisk kjemi, patologi, parasittologi, immunologi og molekylærbiologi.

Forskningen er hovedsakelig konsentrert om prionsykdommer (scrapie), mineralernæring hos gris, vektorbårne sykdommer, parasitter / parasittresistens og biomedisinsk forskning på gris.

Published 11. mai 2015 - 14:53 - Updated 3. oktober 2019 - 9:25