Seksjon for dyrevelferd, epidemiologi og samfunnsmedisin

Brødtekst:

  • Metodikk og evt spesialkompetanse
  • Liste over pågående prosjekter, (med ev. hyperlenke til prosjekter)
  • Liste over forskergrupper i/tilknyttet faggruppen, (med lenke til ev. artikler)
  • Valgfritt: forslag til bilde(r) som kan illustrere artikkelen

 

Liste over ansatte (alle som får lønn iht gruppens koststed) vil vises automatisk i en lenke Ansatte’ som settes inn i faktarammen til høyre. Dens korrekthet er avhengig av at ansatte er oppført på korrekt kostssted i UBW. Personalavdelingen v/Naomi kan fikse feil.

Published 15. mai 2020 - 15:30 - Updated 17. august 2020 - 12:25