Om oss

ProdMed har fire seksjoner:

  • Besetningstjenester
  • Stasjonærklinikken
  • Småfeforskning og husdyrhelse (i Sandnes)
  • Eksperimentell biomedisin

Ved seksjon for besetningstjenester deltar veterinærstudenter i utredninger, diagnostikk og behandling av produksjonsdyr i felt, med veiledning fra seksjonens veterinærer.

Stasjonærklinikken mottar produksjonsdyr til behandling, som tas inn i undervisningen.

Småfe i Sandnes
På Høyland i Sandnes har ProdMed en avdeling for forskning på småfe og husdyrhelse. Her får veterinærstudenter praktisk innføring i småfesykdommer og småfepraksis, blant annet gjennom undersøkelse og obduksjon av syke og døde småfe.

Sandnes har dessuten en egen forsøksflokk på 180 vinterfôrede sauer, isolat for smitteforsøk, samt et klinisk patologisk laboratorium.

Nyskapende om forsøksdyr
Seksjon for eksperimentell biomedisin (Eksbio) bidrar til å utvikle høy kompetanse innen eksperimentelle dyre- og fiskemodeller.

Målet er at virksomheten skal bli et nasjonalt kompetansesenter for undervisning i forsøksdyrlære, og bidra til en etisk forsvarlig bruk av forsøksdyr.

Seksjonen underviser veterinær- og dyrepleierstudenter i forsøksdyrlære, og driver dessuten en betydelig etterutdanningsvirksomhet.

 
Forskning ved Prodmed
Sentrale forskningstemaer er helse, velferd og produksjonsnivå hos produksjonsdyr, basert på data fra mange kilder – som kliniske feltregistreringer, miljøregistreringer og helse- og produksjonsdata.

Instituttet har høy forskningskompetanse innen smittsomme sykdommer og klauvsjukdommer, samt reproduksjon og helseforebygging hos gris, drøvtyggere og fisk.

Seksjon for eksperimentell biomedisin drives som en serviceavdeling for ekstern forskning, men driver også betydelig egen forskning.

Instituttet er del av et bredt nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk.

Published 24. november 2016 - 13:51 - Updated 25. august 2017 - 14:00