Prosjekter

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
6. juni 2015 til 31. desember 2020

The overall aim of the current project is to increase reproductive performance and lactation yields in local Zebu cows.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. mars 2013 til 1. juni 2018

MykoGris-prosjektet ved NMBU tar sikte på å etablere kunnskap om effekter av muggsoppgiften deoxynivalenol (DON) på helse, velferd og produktivitet hos norske griser. I tillegg...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2014 til 30. juni 2017

Hovedmålet med prosjektet er å fremskaffe vitenskapelig baserte anbefalinger for økt bærekraft i norsk sauehold. Dette skal oppnås ved å undersøke sammenhenger mellom ulike enkle...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2014 til 30. juni 2017

Forskere fra åtte land deltar i et forskningsprosjekt hvor målet er å få slutt på halebiting som er et stort atfedsproblem hos svin. Norske forskere...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2014 til 30. juni 2017

Dette prosjektet vil bidra med ny kunnskap om hvilken betydning ulike oppdrettsmetoder har for kognitiv, emosjonell og fysiologisk utvikling hos verpehøner.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2014 til 31. desember 2016

The primary aim of this project is to study predisposing factors for piglet mortality, with emphasis on uterine environment, maternal behavioural traits and their genetic...