Forskning

Instituttet har høy forskningskompetanse innen smittsomme sykdommer og klauvsjukdommer, samt reproduksjon og helseforebygging hos gris, drøvtyggere og fisk.

Seksjon for eksperimentell biomedisin drives som en serviceavdeling for ekstern forskning, men driver også betydelig egen forskning.

Instituttet er del av et bredt nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk.

Under forskning finner du artikler om forskningnen vår, og en oversikt og omtaler av forskningsprosjektene ved Prodmed. Årlig produseres det mange vitenskapelige artikkler ved instituttet.

NB: Disse instituttsidene er under utvikling i forbindelse med at vi er på vei over til nye nettsider. Mer innhold og lenker kommer.

Published 13. mai 2015 - 16:32 - Updated 17. February 2017 - 14:42