Seksjon for eksperimentell biomedisin

Avdelingen arbeider for å utvikle høy kompetanse innen eksperimentelle dyre- og fiskemodeller.

Det er et mål at virksommheten ved EksBio skal danne grunnlag for utvikling av et nasjonalt kompetansesenter for undervisning i forsøksdyrlære og bidra til en etisk forsvarlig bruk av forsøksdyr.

Seksjonen forestår undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter i forsøksdyrlære både teoretisk kurs og aktiv tjeneste. 

Seksjonen har også et fordypningskurs i forsøksdyrlære for differensieringsstudentene. I tillegg er EksBio faglig ansvarlig for etterutdanningskurs som Forsøksdyrlære for forskere (FELASA C) og forsøksdyrlære for teknikere (FELASA B) i regi av Senter for etter og videreutdanning på NMBU.

Seksjonen utfører tjenester innenfor forskning med mus, rotte, marsvin, kanin, zebrafisk og laks. EksBio drives som en serviceavdeling for andres forskning, men har også en betydelig egenforskning og et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk, historisk sett knyttet til arbeid med alternativer til dyreforsøk, nå hovedsakelig innen laboratoriedyr/modellfisk og gjennom egen forskning.

Ansatte:

Published 11. mai 2015 - 14:57 - Updated 18. september 2019 - 12:52