Seksjon for eksperimentell biomedisin

Seksjonen arbeider for å utvikle høy kompetanse innen eksperimentelle forsøksdyrmodeller.

Det er et mål at virksommheten ved EksBio skal danne grunnlag for utvikling av et nasjonalt kompetansesenter for undervisning i forsøksdyrlære og bidra til en etisk forsvarlig bruk av forsøksdyr.

Seksjonen er ansvarlig for undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter i forsøksdyrlære, samt etterutdanningskurs som Forsøksdyrlære for forskere og forsøksdyrlære for teknikere i regi av Senter for etter og videreutdanning på NMBU.

EksBio drives som en serviceavdeling for intern og ekstern forskning, men har også egenforskning og et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk.

Vi kan tilby tjenester innen modellfisk, laksefisk, gnagere og små- og store produksjonsdyr. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer detaljer om hva vi kan tilby.

Ansatte:

Published 11. mai 2015 - 14:57 - Updated 13. mai 2020 - 11:23