Ambulatorisk klinikk og besetningsmedisin

Seksjon for besetningstjenester har om lag 25 ansatte.

Seksjonen har ansvar for undervisning i besetningsmedisin, husdyrvelferd, husdyrmiljø, rettslære og rettsmedisin og forebyggende helsearbeid.

I tillegg driver Seksjon for besetningstjenester veterinærmedisinsk praksis på produksjonsdyr og hest i åtte kommuner i Oslo og Akershus.

Praksisen er en undervisningspraksis der veterinærstudentene deltar i utredninger, diagnostikk og behandling i felt, under veiledning fra seksjonens veterinærer.

Det sentrale forskningstema ved seksjonen er helse, velferd og produksjon hos dyr i produksjonsmiljø.

I denne forskningen brukes data fra mange mulige kilder: Kliniske feltregistreringer, miljøregistreringer, helse- og produksjonsdata fra husdyrregistrene samt ulike analyseparametre, fra mikrobiologi til patologi og immunologi. I tillegg utføres klinisk kontrollerte forsøk.

Published 11. mai 2015 - 14:42 - Updated 15. mai 2020 - 15:39