Utruging av kylling fra butikkinnkjøpte egg

 • Klekking

  TV2 Matkontrollen ville undersøke om det var mulig å ruge frem kyllinger fra helt vanlige butikkegg.

  Foto
  Pixabay
 • TV2 Matkontrollen ville undersøke om det var mulig å ruge frem kyllinger fra helt vanlige butikkegg.

  Randi Oppermann Moe (til høyre) ble intervjuet av Solveig Barstad i TV2

  Foto
  Matkontrollen/Randi Oppermann Moe
 • Randi Oppermann Moe hos Go’morgen Norge som ble vist på TV2 22.03.2018
  Foto
  Go’morgen Norge/Randi Oppermann Moe

I forbindelse med TV2 sitt «påskestunt» med utruging av kylling fra butikkinnkjøpte egg benyttet Randi Oppermann Moe, professor i dyrevelferd ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, anledningen til kunnskapsformidling om høners biologi i TV2-programmene Go’morgen Norge og Matkontrollen.

Utruging av kylling fra butikkinnkjøpte egg

TV2 Matkontrollen ville undersøke om det var mulig å ruge frem kyllinger fra helt vanlige butikkegg. Redaksjonen hadde derfor gått til innkjøp av en rugemaskin. Ni økologiske butikkegg ble lagt inn, og rugingen ble livestreamet på TV2’s nettsider som «klekking: sekund-for-sekund». Resultatet ble en frisk og fin kylling 22 dager senere.

Randi Oppermann Moe ble intervjuet av Solveig Barstad i TV2 om dette lille «mirakelet». Hun forklarte litt om eggets «reise» fra eggstokk via eggleder til verping, og at befruktning kan forekomme i økologisk drift fordi det ofte er en hane i slike flokker. Hun kunne berolige seerne av TV2 Go’morgen Norge og TV2 Matkontrollen om at dette ikke betyr at man risikerer at frokostegget hjemme inneholder en kylling. Dette fordi egg lagres kjølig i en uavbrutt kjølekjede fra produsent til butikkhylle, og at utvikling fra befruktet egg til kylling fra et eventuelt befruktet butikkegg avhenger av å bli lagt i en rugemaskin som holder 38 grader i tre uker. Hun påpekte også at det ikke er noen forskjell på kvalitet eller smak på et egg som er befruktet.

Randi Oppermann Moe understreket at hønsehold krever mye stell og omsorg, og at man må innhente nødvendig kunnskap og planlegge godt før man setter i gang med et eget rugeprosjekt. Hun understreket at hønsehold krever mye kompetanse, noe som er viktig å ha for at dyrevelferden skal være ivaretatt.

Programmene Matkontrollen og Go’morgen Norge ble vist på TV2 22.03.2018. Se innslaget fra Tv2 god morgen Norge her.
Les mer om saken her.


Published 23. mars 2018 - 13:36 - Updated 26. mars 2018 - 9:33