Møt NMBUs to kandidater til årets Forsker Grand Prix

Forsker grand prix er forskningsformidlingens grand prix. Til finalen i Oslo og Akershus blir ti doktorgradskandidater drillet i å presentere forskningen sin og kjemper om dommernes og publikums gunst.

To av disse er fra NMBU: Amin Sayyari, Institutt for produksjonsdyrmedisin, fakultet for Veterinærmedisin og Anja Standal, seksjon for by- og regionplanlegging ved Institutt for landskapsplanlegging.

Amin Sayyari: Trygt fôr gir bedre dyrehelse og dyrevelferd

Amin Sayyari deltar i Forsker grand Prix.

Amin Sayyari deltar i Forsker grand Prix.

Foto
Benjamin A. Ward
«Jeg er veterinær og alltid ute etter praktiske løsninger som kan forbedre livskvaliteten til dyra. Jeg mener at dyrenes helsestatus og dyrevelferd er knyttet nært sammen. Friske og sunne produksjonsdyr som gris, ku, sau, geit, fjørfe og oppdrettsfisk gir god økonomi for bonden,» skriver Amin Sayyari i sin presentasjonen av seg selv og forskningen sin.

Om sin karrieredrøm skriver han:

«Min drøm er å fortsette å jobbe i et akademisk miljø, hvor jeg kan kombinere forskning, klinisk arbeid og undervisning. Jeg kan sammenligne forskning som en fabrikk, der forskerne produserer ny kunnskap.  Men det viktigste er at man også må kunne bruke produktet (forskningsresultatene) i praksis. Derfor vil jeg gjøre det jeg kan for å koble forskningen til det praktiske liv. Jeg vil lete etter problemstillinger ute i praksis og i felten, prøve å finne fram til nye ideer og teste dem ut gjennom bærekraftig forskning.»

Les mer om Amin Sayyari her.

Anja Standal: Rom på rom i byen

Anja Standal, seksjon for by- og regionplanlegging ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU.

Anja Standal, seksjon for by- og regionplanlegging ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU.

Foto
Forsker Grand Prix Oslo. Foto: Benjamin A. Ward
«Mitt doktorgradsprosjekt går ut på å gi ny og utvida innsikt om byens rom – frå dei heilt offentlige til dei private – både inne og ute. Formålet er å studere det eg kallar offentlig-private-grenserom på ein slik måte at kunnskap kan fornye og forbedre korleis vi planlegger og bygger desse romma i kompakt byutvikling,» skriver Anja Standal i sin presentasjonen av seg selv og forskningen sin.

Om sin karrieredrøm skriver hun:

«Byen er både min lidenskap og min arbeidsplass så eg kan trygt seie at eg lever ut min draum her og no. Eg brenn for å bidra til å utvikle betre byar der folk kan leve sammen i tette, trivelige og tilgjengelige miljø, og eg meiner at vi må stadig utfordre og utvikle nye måtar å betrakte byen på. Doktorgradsprosjektet er ei viktig brikke som eg håper vil bety mykje – både som rammeverk for vanlige folks liv, og for dei som produserer desse rammene. Vidare framtidsdraum er å kunne fortsette med det eg gjer – å gi bidrag til betre byutvikling.»

Les mer om Anja Standal her.

Hvis du har lyst til å få med deg årets Forsker Grand Prix og være med å stemme frem den beste kan du møte opp på Sentrum Scene i Oslo Torsdag 29. september kl. 18.00 og stemme frem den beste formidleren. Arrangementet er gratis og du trenger ikke billett. Du kan også se arrangementet via streaming her

Forsker grand prix er forskningsformidlingens grand prix.

Forsker grand prix er forskningsformidlingens grand prix.

Foto
Eivind Norum

Published 17. august 2016 - 12:35 - Updated 12. juli 2021 - 13:26