Angående sel som ble avlivet på Tjuvholmen

Det foreligger en offentlig veterinærvakt som dekker hele Norge. Landet er delt inn i vaktområder, og ett område omfatter Oslo og seks nærliggende kommuner. I dette området er det Ambulatorisk klinikk ved Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som etter avtale har ansvaret for vakten. Vakten finansieres av kommunene. Den sikrer at det er veterinær tilgjengelig for utrykning hele døgnet året rundt til å ta seg av akutt syke og skadde dyr. 

De fleste henvendelser kommer naturlig nok fra dyreeier angående deres egne dyr. Men det hender at vakthavende blir kontaktet angående «eierløse» dyr som er funnet skadet og trenger veterinærtilsyn. Lørdag 3. oktober 2015 kl. 12.30 ble vakthavende i distriktet som omfatter Oslo, kontaktet angående en selunge som lå i strandkanten på Tjuvholmen. Det ble opplyst at den var skadet og hadde ligget på stedet i mange timer.  Vakthavende rykket ut og fant selungen (senere veid til 12 kg) liggende nær vannkanten.

Ved undersøkelse ble det ikke funnet ytre tegn til skade. Men allmenntilstanden var åpenbart svekket, og prognosen ble vurdert som høyst tvilsom. Vurderingen var videre at det ikke ville være forsvarlig å la selungen bli liggende, overlatt til seg selv og en usikker skjebne. Den ble derfor avlivet på skånsomt vis ved injeksjon av et innsovningsmiddel. Det døde dyret ble transportert til Veterinærhøgskolen for obduksjon.

Published 6. oktober 2015 - 13:46 - Updated 12. juli 2021 - 11:15