Mer stell av nyfødte griser kan øke overlevelsessjansen

Camilla Kielland

Camilla Kielland, veterinær og forsker ved NMBU og jobber med dyrevelferd og sykdomsforebygging.

Foto
Gisle Bjørneby
Tre grisunger i hvert kull dør i løpet av den første måneden av livet.


"Som et ledd i et stort prosjekt ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, prøver vi å finne forebyggende tiltak som kan hjelpe bonden i jobben med å få grisungene til å overleve. Vi har sett på hvordan innholdet i råmelken påvirker immunstatusen hos spedgrisen. Derfor har vi målt mengden av immunstoffer i melken hos 62 purker i fire forskjellige besetninger, og i blodet til 874 én dag gamle grisunger fra disse purkene," forteller NMBU-forsker og veterinær Camilla Kielland i en kronikk publisert i Aftenposten Viten denne uken.


Hun fortsetter:

"Deretter så vi på faktorer som påvirket hvor mye immunstoffer spedgrisen hadde i blodet sitt etter et døgn. Målet var å finne årsaker til at noen spedgriser hadde lavt immunforsvar.

"Vi fant at spedgriser som ble født sent, eller som hadde lav vitalitet, fikk et dårlig immunforsvar. Dette stemmer med andre forskningsresultater. Hvis purkene hadde høye nivåer av immunstoffer i melken, hadde også spedgrisene høye nivåer i blodet på dag en.

"Vi fant også store forskjeller mellom besetninger. Forskjellene var så store at det i en bestemt besetning ikke var så ille for grisungen å bli født sent eller ha lav vitalitet, de fikk høye verdier av immunstoffer i blodet likevel.

"I denne besetningen brukte bonden mer tid på å stelle de nyfødte. Bonden tørket hver grisunge, og la hver og en av dem under varmelampen i spedgrishjørnet."

Kronikken er også publisert på NMBUs Matblogg her.

Published 2. oktober 2014 - 8:28 - Updated 25. juni 2021 - 9:19