Produksjonsdyrmedisin

Institutt for produksjonsdyrmedisin

Institutt for produksjonsdyrmedisin

Instituttet fokuserer særlig på dyrehelse og dyrevelferd i et bredt perspektiv, gjennom både utdanning og forskning.

Aktuelt

Notvask og avlusing kan føre til gjelleskader

Notvask og avlusing kan føre til gjelleskader

Liv Østeviks doktorgradsstudie viser at driftsprosesser som notvask og avlusing kan føre til gjelleskader hos oppdrettslaks. 

Miljøgiftblandinger påvirker stresshormoner og kreftutvikling hos forsøksmus

Miljøgiftblandinger påvirker stresshormoner og kreftutvikling hos forsøksmus

Kristine Eraker Aasland Hansen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at eksponering for en blanding av tungt nedbrytbare miljøgifter har effekt både på nivået av stresshormoner i blodet og utvikling av tykktarmskreft hos forsøksmus.

 

Organisk selen motvirker stressnivået i grisen

Organisk selen motvirker stressnivået i grisen

Organisk selen fører til en stabil og høy antioksidant-status hos dagens høyt-ytende griser, viser Michaela Falks doktorgradsarbeid. Av hensyn til grisens metabolisme, biotilgjengelighet av selenkildene og den maksimalt tillatte selenmengden i fôr, anbefales likevel en kombinasjon av organisk og uorganisk selen.

Om instituttet

Sentrale forskningstemaer er helse, velferd og produksjonsnivå hos produksjonsdyr, basert på data fra mange kilder – som kliniske feltregistreringer, miljøregistreringer og helse- og produksjonsdata. Instituttet har høy forskningskompetanse innen smittsomme sykdommer og klauvsjukdommer, samt reproduksjon og helseforebygging hos gris, drøvtyggere og fisk.