Produksjonsdyrmedisin

ProdMeds fagfelt er produksjonsdyr. Instituttet fokuserer særlig på dyrehelse og dyrevelferd i et bredt perspektiv, gjennom både utdanning og forskning.

Forskning

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

NMBU skal lede analysedelen i nytt prestisjeprosjekt innen miljøforskning på torsk.

72 millioner til flåttforskning

Forskningsprosjektet skal blant annet utvikle nye vaksiner og bedre behandling.

Spredning av fotråte blant norske sauer

En doktoravhandling har bidratt med mer kunnskap om spredningsveier, risikofaktorer og overvåkning av fotråte under norske forhold og klima. Og...

Mer fra instituttet

Om instituttet

Introtekst om instituttet

Sentrale forskningstemaer er helse, velferd og produksjonsnivå hos produksjonsdyr, basert på data fra mange kilder – som kliniske feltregistreringer, miljøregistreringer og helse- og produksjonsdata. Instituttet har høy forskningskompetanse innen smittsomme sykdommer og klauvsjukdommer, samt reproduksjon og helseforebygging hos gris, drøvtyggere og fisk.

Kontakt oss