Produksjonsdyrmedisin

Institutt for produksjonsdyrmedisin

Institutt for produksjonsdyrmedisin

Instituttet fokuserer særlig på dyrehelse og dyrevelferd i et bredt perspektiv, gjennom både utdanning og forskning.

Aktuelt

In vitro embryoproduksjon hos norske svin

In vitro embryoproduksjon hos norske svin

Reina Jochems har i sitt doktorgradsarbeid arbeidet med in vitro embryoproduksjon hos griserasene duroc og landsvin. Arbeidet viste at embryoutviklingen var ulik hos de to rasene og at eggceller fra duroc har best utviklingsevne.

Sammenheng mellom vold mot barn og vold mot dyr i norske familier

Sammenheng mellom vold mot barn og vold mot dyr i norske familier

En ny undersøkelse viser at det er sammenheng mellom vold mot familiedyr og vold mot barn.

Videreutvikling av Response Surface Pathway design

Videreutvikling av Response Surface Pathway design

Trond Holands doktorgradsarbeid konkluderer med at den videreutviklede forskningsmetodologien Response Surface Pathway gir fordelaktige muligheter innen klinisk forskning.

Om instituttet

Sentrale forskningstemaer er helse, velferd og produksjonsnivå hos produksjonsdyr, basert på data fra mange kilder – som kliniske feltregistreringer, miljøregistreringer og helse- og produksjonsdata. Instituttet har høy forskningskompetanse innen smittsomme sykdommer og klauvsjukdommer, samt reproduksjon og helseforebygging hos gris, drøvtyggere og fisk.