Kontakt oss

Postadresse:
Sentrallaboratoriet
NMBU – Veterinærhøgskolen
Postboks 8146 Dep.
0033 Oslo

Leveringsadresse:
Ullevålsveien 72
0454 Oslo
(innkjøring via Sognsveien/Thulstrupsgate), bygning 14, 1.etg.

Published 6. mars 2017 - 12:26 - Updated 6. mars 2017 - 12:26