Om oss

Sentrallaboratoriet er en viktig del av Seksjon for klinisk patologi og bidrar med viktig kompetanse, analysesvar og prøvematerialer til støtte for undervisning og forskning.

Sentrallaboratoriets hovedoppgaver er:

  • Utføre klinisk-kjemiske, hematologiske og endokrinologiske analyser i pasientprøver rekvirert fra NMBU-Veterinærhøgskolens klinikker og private veterinærpraksiser i hele landet.
  • Gi rekvirenter og forskningsmiljøer råd om prøvetaking, analysevalg og tolkning av prøvesvar.
  • Bygge opp «Biobanker» med data og prøvemateriale som analyseaktiviteten genererer og som er et viktig grunnlag for undervisning og forskning både i regi av Seksjon for klinisk patologi og andre samarbeidspartnere.
  • Være en attraktiv samarbeidspartner for interne og eksterne forskningsmiljøer (som arbeider med prosjekter som omfatter veterinærmedisinsk klinisk patologi).
  • Utdanne europeiske spesialister i veterinærmedisinsk klinisk patologi som eneste laboratorium i Norge godkjent av European College of Veterinary Clinical Pathology (ECVCP) til dette formålet.
Published 14. oktober 2015 - 13:34 - Updated 6. mars 2017 - 12:00