Prøvetakingsrutiner

Innfris ikke dette kravet vil prøven kunne gi grunnlag for å trekke gale konklusjoner. Send gjerne mer prøvemateriale enn det som er strengt tatt nødvendig. Det er lettere å bevare prøvens representativitet i et større prøvevolum.

Ta gjerne kontakt med sentrallaboratoriet vedrørende prøvetaking.

 

Blodprøver generellt
Riktig prøvetakingsutstyr, eventuelt valg av antikoagulant (pass på at forholdet mellom antikoagulant og prøvemengde er riktig).

Temperatur prøven utsettes for frem til analyse. Blodprøver til hematologisk undersøkelse (EDTA-blod) må ikke sendes nedkjølt med is (øker faren for hemolyse).

Prøvemateriale og mengde

Klinisk kjemi
Prøvemateriale: Serum
Prøvevolum: Minimum 0,5 ml

For enkeltanalyser kan vi analysere på mindre volum, men vær oppmerksom på at noen manuelle analyser krever større prøvemengde (se merknader nedenfor).

Hematologi
Prøvemateriale: EDTA-blod
Prøvevolum: Minimum 1,0 ml

EDTA rørene må fylles til avmerket nivå for å få riktig forhold mellom EDTA og blod. Vi anbefaler å sende både EDTA-blod, og fersklaget, lufttørket og ufarget blodutstryk .

MERKNADER

Alkalisk fosfatase-Varmebehandlet (AP-V)
Min mengde serum: 0,6 ml.

Trypsin-like-immunoreactivity (TLI)
Analyseres for hund

Vitamin B12 (Vit B12)
Analyseres for hund

Folat
Analyseres for hund

Ammoniakk (NH3)
EDTA-blod må bringes på is til laboratoriet innen 30 min. etter uttak

Frie fettsyrer (FFS)
Sentrifugeres så raskt som mulig og sendes frossent/nedkjølt

Glukose (Glu)
Prøven må sentrifugeres innen 1 time etter at prøven er tatt

Sink (Zn)
Min mengde serum: 0,25 ml

Tyroxin-Fritt T4 (FT4 )
Analyseres for hund og katt

cTSH
Analyseres for hund og katt

Tyreoglobulin antistoffer (TgAA )
Analyseres for hund

C-reaktivt protein (CRP)
Analyseres for hund og gris

S-Amyloid A (SAA)
Analyseres for hest og katt

Glomerulær filtrasjonsrate (GFR )
Minimum 3 ml serum per prøve

 

Last ned måling av gfr (pdf)

Last ned binyrebarkutredning hos hund, katt og hest (pdf)

Urinstein
Prøvemateriale: Godt synlige urinsteiner, minimum 2mm i størrelse.

Urinundersøkelse
Vi utfører ikke vanlige urinundersøkelse.

Published 6. mars 2017 - 13:52 - Updated 6. mars 2017 - 13:52