Nye analyser – Vit B12 og Folat

Se under analyseinformasjon for mer informasjon om disse analysene.

NB! Folat er svært lysømfintlig og serum bør oppbevares mørkt og kjølig før analyse. Ved oppbevaring nedkjølt og mørkt er stabiliteten god inntil 4 dager. En stabilitetsundersøkelse vi har utført, viser at konsentrasjonen reduseres 20-50 % ved oppbevaring i romtemperatur og lyst i 1 - 4 døgn. Ved påvisning av lave konsentrasjoner må derfor oppbevaringsmåte og tid fra uttak til analyse tas med i vurderingen.

Published 14. oktober 2015 - 13:54 - Updated 24. november 2016 - 13:51