Sentrallaboratoriet NMBU

Aktuelt

Sentrallaboratoriets nettside er under utvikling

Viser til  sentrallaboratoriet.no for informasjon om våre tjenester.

Ny ledelse ved Sentrallaboratoriet

Hanne Elisabeth Lunde er ny laboratorieleder ved Sentrallaboratoriet fra 1. februar. Hanne har tidligere jobbet som ledende fagbioingeniør i hematologi ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og fullførte nylig Master i biomedisin ved OsloMet med masteroppgave innen hematologi. Simen Foyn Nørstebø er ny laboratoriesjef fra 1. april. Simen er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole med PhD i bakteriologi. De siste årene har han jobbet med forskning, undervisning, og etablering av nye laboratoriefasiliteter ved Veterinærhøgskolen.

Klinisk patologisk service- og forskningslaboratorium

Sentrallaboratoriet betjener NMBU-Veterinærhøgskolens klinikker, forskningsmiljøer og private veterinærpraksiser i hele landet innen klinisk kjemi, endokrinologi og hematologi.

Mer om oss

Ansatte

Åpningstider

15 mai – 14 sep kl. 08.00 – 15.00
15 sep – 14 mai kl. 08.00 – 15.45

Innleveringsfrist for prøver

15 mai – 14 sep kl. 11.00
15 sep – 14 mai kl. 11.30 

 

Sommerstengt mandag 18. juli t.o.m onsdag 20. juli

Ta hensyn til forsendelsetider og sen postgang. Sentrallaboratoriets veterinær har ferie i juli, henvendelser vil bli besvart etter ferien.

Kontaktinformasjon:

Telefon: (+47) 67 23 20 20
E-post: s-lab@nmbu.no 

Postadresse
Sentrallaboratoriet
NMBU Veterinærhøgskolen
Postboks 5003
1432 Ås

Leveringsadresse (alle varer og ekspress over natt pakker)
NMBU Veterinærhøgskolen – Sentrallaboratoriet
(v/ Cathrine Bärwald)
Varelevering A Oluf Thesens Vei 22
1433 ÅS

Viktig: Merk pakken med «Kjølevare».

Prøver kan leveres direkte til Servicetorget,
Hippocampus (Hi),
Veterinærbygningen, Etasje 1

Hovedinngang fra Elizabeth Stephansens vei 15
Telefon Servicetorget: (+47) 67 23 00 00

 

Kart: MazeMap