Patologi

Seksjon for klinisk patologi er ansvarlig for undervisning innenfor klinisk patologi som omfatter klinisk kjemi, hematologi og cytologi.

Published 23. september 2014 - 11:12 - Updated 11. mai 2020 - 10:34