Faggruppe medisinsk genetikk

Faggruppens forskning er orientert om å kartlegge hvilke gener som påvirker egenskaper og om å fremskaffe ny kunnskap om hvordan disse genene reguleres og uttrykkes.

Gruppen gir veiledning når det gjelder genetisk testing for sykdommer hos dyr og har identifiserer individer, raser, arter og populasjoner med DNA-teknologi (f.eks. ved tvil om avstamning/ faunakriminalitet/ kriminalsaker).

Skjema til blodprøver

Relatert innhold
Medisinsk genetikk

Medisinsk genetikk

Laboratoriet forsker på arvelige sykdommer og utfører enkelte DNA-tester.

 

Published 23. september 2014 - 11:00 - Updated 24. mars 2022 - 17:22