Immunologi

Faggruppe Immunologi, PrePat, NMBU Veterinærhøgskolen
Foto
Simen Foyn Nørstebø

Undervisning:

For veterinærstudentene underviser vi under VET306 (Allmenn Sykdomslære), der Preben Boysen er blokkleder, samt bidrag inn i andre emner både tidligere og senere i studiet. For dyrepleierstudenter underviser vi hovedsakelig under DYR204 (Infeksjonsbiologi og legemiddellære), samt DYR214 (Laboratoriediagnostikk). Vi bidrar også til annen undervisning i immunologi, bl.a. til MVI292 (Immunsystemet, mat og helse) ved KBM-fakultetet.

Forskningsmetoder:

Vår gruppe har stor kompetanse på flowcytometri, med instrumenter som kan dekke de fleste behov, inkludert en avansert cellesorterer (etter innflytting Ås). Vi har også bygget opp ledende kompetanse på Luminex®-baserte (xMap) multiplex assays til bruk både for påvisning av analytter og til påvisning av spesifikke og polyreaktive antistoffer. Vi designer og lager egne slike testsystemer og utvikler målemetoder for disse. I tillegg disponerer og behersker vi en rekke immunologiske metoder, som PCR, ELISA, Western Blot, celledyrking og cellebaserte assays (som cytotoksisitet, proliferasjon, cytokinrespons, fagocytose), og uttrykk og rensing av proteiner. Vi har praktisk erfaring med en rekke dyremodeller, fra fisk til mus til store husdyr.

Fokusområder i forskningen:

1. Laksens immunsvar ved infeksjoner og stress

Foto: Knut Werner Alsén (NBVU-001941)
Foto
Knut Werner Alsén
IMCOM: Development of tools for assessment of the immune competence of Atlantic salmon. 
 • Norges Forskningsråd (NFR) Havbruk 2, 2017-2020
 • Ledet av NOFIMA v/Aleksei Krasnov.
 • Målsetning: Etablere markører og verktøy for å dokumentere immunstatus hos atlantisk laks gjennom ulike steg av produksjonssyklusen, og i forbindelse med vaksinasjon og infeksjon.
 • Kontaktpersoner: Preben Boysen og Hege Lund.

 Salm-Plex: Etablering av multiplex immunassay for måling av biomarkører for helse og velferd hos atlantisk laks.

 • Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), 2018-2021
 • Målsetning: Identifisere biomarkører og etablere analysemetoder for tidlig deteksjon av betennelse, infeksjon og stress i blod og evt. slim hos laksefisk.
 • Kontaktperson: Hege Lund.

 ViVaFish: Plattform for vaksiner mot fiskevirus (avsluttet prosjekt).

 • NFR-finansiert konsortium 2014-18, ledet av Faggruppe for virologi.
 • Stipendiatprosjekt i faggruppe immunologi med tittelen: Deteksjon av antistoffer i atlantisk laks med et kulebasert multipleks immunoassay.
 • Samarbeid med Veterinærinstituttet ved Maria Dahle.
 • Kontaktperson: Preben Boysen.

 Publikasjoner:

 1. IgM+ and IgT+ B cell traffic to the Heart during SAV Infection in Atlantic Salmon. Bakke et al. 2020, Vaccines (Basel)
 2. A time-course study of gene expression and antibody repertoire at early time post vaccination of Atlantic salmon. Lund, H. et al. 2019, Molecular Immunology
 3. Consequences of Haemorrhagic Smolt Syndrome (HSS) for the Immune Status of Atlantic salmon (Salmo salar L.) (Case Study). Krasnov, A. et al. 2020, Biology (Basel)
 4. Detection of Salmonid IgM Specific to the Piscine Orthoreovirus Outer Capsid Spike Protein Sigma 1 Using Lipid-Modified Antigens in a Bead-Based Antibody Detection Assay. Teige, LH. et al. 2019, Frontiers in Immunology
 5. A bead based multiplex immunoassay detects Piscine orthoreovirus specific antibodies in Atlantic salmon (Salmo salar). Teige, LH. et al. 2017, Fish and Shellfish Immunology.

2. Immun- og mikrobiota-trening hos mus i et naturlig miljø

Foto: Preben Boysen (IMG_6407.JPG)
Foto
Preben Boysen
Utvikling av et unikt oppstallingssystem med naturlig levemiljø for laboratoriemus og ville mus. 
 • Finansiert internt samt gjennom tilskudd fra Nansenfondet.
 • Vi har utviklet en original musemodell der mus lever i store binger innredet med jord, naturlige gjemmesteder og tilførsel av fekalt innhold fra husdyr, for å gjenskape et naturlig habitat for husmus som skiller seg vesentlig fra de ultra-hygieniske forholdene typiske forsøksmus stalles opp i.
 • Målet er å se hvordan immunsystem, bakterieflora (mikrobiota) og sykdom arter seg hos mus i et slikt naturlig miljø.
 • Prosjektet er knyttet opp til et stipendiatprosjekt og to forskerlinjeprosjekter.
 • Delprosjekter har også sammenlignet immunsystemet hos villfangede mus og laboratoriemus.
 • Kontaktperson: Preben Boysen.
 Publikasjoner: 
 1. A model system for feralizing laboratory mice in large farmyard-like pens. Arnesen et al. 2020, Frontiers in Microbiology
 2. Evidence of functional Cd94 polymorphism in a free-living house mouse population. Knutsen, LE. et al. 2018, Immunogenetics
 3. The composition of the gut microbiota shapes the colon mucus barrier. Jakobsson, HE. et al. 2015, EMBO Reports
 4. Diversification of memory B cells drives the continuous adaptation of secretory antibodies to gut microbiota. Lindner, C. et al. 2015, Nature Immunology
 5. Induction of gut IgA production through T cell-dependent and T cell-independent pathways. Bemark, M. et al. 2012, Annals of the New York Academy of Sciences
 6. Natural killer cells in free-living Mus musculus have a primed phenotype. Boysen, P. et al. 2011, Molecular Ecology

3. Immunmekanismer i husdyrhelse

Foto: Håkon Sparre, (_MG_5156.tif)
Foto
Håkon Sparre
Karakterisering av naturlige dreperceller (NK-celler) hos ulike husdyrarter. 
 • Vår gruppe har bidratt på internasjonalt ledende nivå med karakterisering av NK-celler hos storfe, sau, gris og hund, og etablert metoder for studier av disse cellene.
 • Et pågående forskerlinjeprosjekt har som mål å karakterisere NK-cellene hos geit.
 • Kontaktperson: Preben Boysen.
 Immunceller i geitemelk
 • Forprosjekt finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), 2020-21, i samarbeid med KBM-fakultetet og Tine.
 • Norske melkegeiter har fått en vesentlig bedre helse de siste årene, men fortsatt inneholder melka for høyt antall celler, som påvirker dyrehelse og foredling av melkeproduktene (ost m.m.) Prosjektets målsetning er å karakterisere disse cellene.
 • Kontaktperson: Preben Boysen.
 Metastaser ved osteosarkom hos hund
 • Prosjektet ledes av Professor Lars Moe ved SportFaMed, og har samarbeid med veterinærfakultetet i Edinburgh og OUS Radiumhospitalet.
 • Målsetningen er å studere immunmekanismer knyttet til mikrometastaser hos osteosarcom hos hund, av betydning også for tilsvarende tilstand hos menneske.
 • Kontaktperson: Preben Boysen
 Publikasjoner: 
 1. B7H6 is a functional ligand for NKp30 in rat and cattle and determines NKp30 reactivity toward human cancer cell lines. Bjørnsen, EG. et al. 2019, European Journal of Immunology
 2. NCR1 is an activating receptor expressed on a subset of canine NK cells. Grøndahl-Rosado, C. et al. 2016, Veterinary Immunology and Immunopathology
 3. NCR1+ cells in dogs show phenotypic characteristics of natural killer cells. Grøndahl, C. et al. 2014, Veterinary research communications
 4. NKp46+CD3+ Cells: A Novel Nonconventional T Cell Subset in Cattle Exhibiting Both NK Cell and T Cell Features. Connolley, TK. et al. 2014, Journal of Immunology
 5. Natural killer cells in afferent lymph express an activated phenotype and readily produce IFN-γ. Lund, H. et al. 2013, Frontiers in Immunology
 6. Characterization of NCR1+ cells residing in lymphoid tissues in the gut of lambs indicates that the majority are NK cells. Olsen, L. et al. 2013, Veterinary research
 7. NKp46 expression discriminates porcine NK cells with different functional properties. Mair, KH. et al. 2012, European Journal of Immunology
 8. Bovine neonate natural killer cells are fully functional and highly responsive to interleukin-15 and to NKp46 receptor stimulation. Elhmouzi-Younes, J. et al. 2009, Veterinary research
 9. Bovine natural killer cells. Boysen, P; Storset, AK. 2009, Veterinary Immunology and Immunopathology
 10. NKp46 defines a subset of bovine leukocytes with natural killer cell characteristics. Storset, AK. et al. 2004, European Journal of Immunology

Medarbeidere:

Preben Boysen, Førsteamanuensis

Hege Lund, Førsteamanuensis

Baojian Sun, Forsker

Grethe Johansen, Overingeniør

Ingrid Mo, Ingeniør

John Edward Innacymuthu, Laboratorietekniker 

Anne Flore Bakke, Stipendiat

Henriette Arnesen, Stipendiat

Published 30. januar 2020 - 14:04 - Updated 28. september 2022 - 9:23