Biokjemi

Seksjonens forskning er konsentrert om følgende områder: 1) Modellfisk (medaka og zebrafisk)  2) Scrapie hos sau - studier av prionproteinets spaltning, omsetning, sortering, bindingspartnere og normalfunksjon i cellekultur. 3) Studier av prionreplikasjon i cellekultur; fysiologiske omstillinger hos sau utsatt for fysisk stress; transgen musemodell i studier av utviklingen av arteriosklerose og osteoporose; studier av kalsiumstoffskiftets patofysiologiske betydning for nefrogenesen hos hund.

Published 23. september 2014 - 10:43 - Updated 6. januar 2022 - 11:27