Biokjemi

Faggruppensforskning er konsentrert om følgende områder:

1) Modellfisk (medaka og zebrafisk) 

2) Scrapie hos sau - studier av prionproteinets spaltning, omsetning, sortering, bindingspartnere og normalfunksjon i cellekultur.

3) Studier av prionreplikasjon i cellekultur; fysiologiske omstillinger hos sau utsatt for fysisk stress; transgen musemodell i studier av utviklingen av arteriosklerose og osteoporose; studier av kalsiumstoffskiftets patofysiologiske betydning for nefrogenesen hos hund.

Published 5. mai 2022 - 12:28 - Updated 5. mai 2022 - 12:28