Om oss

Institutt for prekliniske fag og patologi (PREPAT) er ett av fire institutter som utgjør NMBU Veterinærhøgskolen. Instituttene samarbeider om utdanning av veterinærer og dyrepleiere.   Vår virksomhet omfatter undervisning, forskning og diagnostikk. 

Vil forstå sykdom
Ved PREPAT forsker vi på sykdomsutvikling (patogenese) hos husdyr og fisk og hvordan immunsystemet responderer.

Et viktig forskningsområde er virusinfeksjoner og lakselusinfeksjon hos laksefisk.  Vi ser på kjønnsmodning og pubertet hos fisk og undersøker nye proteinkilder i fôr til oppdrettsfisk.  

Genetikerne ved instituttet kartlegger hvilke gener som påvirker helse, velferd og produksjon hos husdyr og bidrar med ny kunnskap om hvordan disse genene reguleres og uttrykkes.

Vi forsker også på sykdomsmodeller hos dyr som er viktige for tilsvarende sykdommer hos menneske.

Analyserer stort og effektivt
Diagnostikk er en viktig del av virksomheten og foregår ved flere av seksjonene på instituttet.  Obduksjon av dyr og undersøkelse av vevsprøver (biopsier) utføres ved Seksjon for anatomi og patologi.

Seksjon for genetikk tilbyr Sentrallaboratoriet ved Seksjon for klinisk patologi er et service- og forskningslaboratorium, med et omfattende analysetilbud. Her utføres mer enn 200.000 analyser av pasientprøver hvert år. Prøvene kommer både fra NMBU’s klinikker og veterinærpraksiser over hele landet.

Studier
Vi bidrar i grunnutdanningen av  veterinærer og dyrepleiere og underviser i fagene cellebiologi, anatomi, fysiologi, biokjemi, ernæring, genetikk, akvamedisin, patologi og klinisk patologi.

Videreutdanningen ved PREPAT omfatter doktorgradsutdanning innenfor alle Basam’s fagområder  og utdanning av europeiske spesialister (diplomater) , innenfor fagområdene patologi og klinisk patologi. Vi har også slike spesialister som jobber, forsker og underviser innen disse fagområdene.

 

 

Published 25. juni 2015 - 8:15 - Updated 18. February 2020 - 12:35