Om oss

Ved Prepat forsker vi på grunnleggende fysiologiske mekanismer og sykdomsutvikling (årsaker og mekanismer) hos husdyr og fisk.

Prepat består av faggruppene: anatomi, biokjemi, fysiologi, klinisk patologi m/Sentrallaboratorium, medisinsk genetikk, immunologi og patologi.

Viktige forskningsområder hos Prepat

  • Immunsystemets oppbygning og virkemåte hos pattedyr og laksefisk i møte med infeksjoner og miljøfaktorer
  • Grunnleggende hormonelle mekanismer hos dyr og mennesker, studert i modellfisken medaka
  • Biologiske og menneskeskapte faktorer (f.eks. stress, parasitter, trening, tidlig livserfaring, kunstig lys) som påvirker atferd og fysiologi hos forskjellige fiskemodeller
  • Identifisering av fysiologiske helseindikatorer for optimalisering av lakseoppdrett
  • Hjertefysiologi og -patologi hos laksefisk
  • Prionsykdommer, som skrantesyke, virusinfeksjoner og andre sykdommer i nervesystemet
  • Sykdommer, motstandskraft og atferd knyttet til gener og mutasjoner hos dyr
  • Bruk av nye og bærekraftige fôrmidler og effekten av disse på dyrevelferd og produksjonsegenskaper hos husdyr, inkludert laksefisk
  • Komparativ forskning der samarbeid mellom veterinærmedisin og humanmedisin kan gi synergier og bidra til bedre behandling

Diagnostiske analyser og obduksjon

Klinisk patologisk Sentrallaboratorium er en del av faggruppe klinisk patologi og er et service- og forskningslaboratorium med et omfattende analysetilbud for blodprøver fra mange dyrearter. Prøvene kommer både fra NMBU’s klinikker og kliniske forskningsmiljøer og fra veterinærpraksiser og veterinærmedisinske kliniske forskningsmiljøer utenfor NMBU. For mer informasjon, se www.sentrallaboratoriet.no

Analyser av blodprøver og cytologiske undersøkelser utføres for eksterne klinikker og klinikkene ved Veterinærhøgskolen. Det gjøres også obduksjoner og biopsiundersøkelser fra dyr fra Veterinærhøgskolens klinikker.

I tillegg utføres genetiske analyser, bl a med hensyn på sykdomsgener og farskapstesting.

Studier

Vi bidrar i grunnutdanningen av veterinærer og dyrepleiere og underviser i fagområdene anatomi, biokjemi, fysiologi, immunologi, klinisk patologi, medisinsk genetikk og patologi.

Videreutdanningen ved Prepat omfatter doktorgradsutdanning innenfor alle Prepats fagområder og utdanning av europeiske spesialister (diplomater) innenfor fagområdene patologi og klinisk patologi.

Published 25. juni 2015 - 8:15 - Updated 2. February 2022 - 8:51