Basalfag og akvamedisin

Vår forskning fokuserer på helse, velferd, sykdom og sykdomsutvikling hos fisk og husdyr. Vi har et bredt fagmiljø innen basale og parakliniske veterinærmedisinske fag med fokus på både grunnleggende og mer anvendt forskning.

Forskning

Nytt forskingsprosjekt vil bidra til ei meir berekraftig oppdrettsnæring

NMBU-leia prosjekt får millionstøtte til lakseforsking som skal bidra til det grøne skiftet.

Til fornyet kamp mot hjernesykdom

NMBU deltar i viktig nytt forskningsprosjekt hvor mange fagdisipliner vil jobbe tett sammen for å besvare spørsmål om hjernen og sykdom.

Millionstipend til NMBU-forskning på ville fiskestammer

NMBU-forskere har fått EU-støtte til 15 nye Phd-stipender som skal brukes til å forbedre ville fiskestammer.

Arvelig sykdom gir nyresvikt hos unge hunder

Et doktorgradsarbeid forklarer utviklingen av en alvorlig nyresykdom hos hund og viser at sykdommen er arvelig. Dette er kunnskap som kanskje kan...

Mer fra instituttet

Om instituttet

Introtekst om instituttet

Institutt for basalfag og akvamedisin er ett av fire institutter som utgjør NMBU Veterinærhøgskolen. Instituttene samarbeider om utdanning av veterinærer og dyrepleiere.