Forskning

Forskning

Vår forskning fokuserer på helse, velferd, sykdom og sykdomsutvikling hos fisk og husdyr. Vi representerer et bredt fagmiljø innen basale og parakliniske veterinærmedisinske fag. Både grunnleggende (basal) forskning og mer anvendt forskning er viktige for instituttet.