Hardt ut mot oppdrettsnæringen

Sammen med Mattilsynets fremste fiskehelseeksperter, Martin Binde, Aud Skrudland og Steinar Johnsen, har Poppe skrevet et debattinnlegg i Veterinærtidsskriftet, som har fått stor oppmerksomhet.

I innlegget stiller artikkelforfatterne kritiske spørsmål rettet mot både myndigheter, politikere, oppdrettere og veterinærer.

De skriver blant annet:

Norsk oppdrettsnæring har et stort problem med lakselus som stadig blir vanskeligere å behandle. Lusa har utviklet resistens mot de fleste av de preparater som er tilgjengelige. Dette kan medføre stadig hyppigere behandlinger. Det siste året har det vært til dels høy dødelighet av stor, nesten slaktemoden laks under og etter behandling. Flere anlegg har mistet mellom 100 og 200 tonn stor laks i forbindelse med behandling uten at dette avstedkommer nevneverdige reaksjoner. Slik dødelighet kan representere tap på flere millioner kroner i løpet av en eneste avlusing. Tapene av fisk i tonn og kroner lar seg med dagens gode laksepriser bære, men dårlig dyrevelferd fremgår ikke av sluttseddelen.

De fire fiskehelseekspertene forventer også tydelige veterinærer:

 – Mattilsynet kunne gjort en bedre jobb, og veldig mange av veterinærene som jobber med fiskehelse viser unnfallenhet. I stedet for å si ifra om kritikkverdige forhold holder de kjeft, kanskje i lojalitet til oppdretteren. Jeg er heller ikke mye imponert over mange av dem som sitter høyt oppe i oppdrettsnæringen og flytter firkanter i regneark. Derimot er jeg imponert over hvor mye mange som jobber «på gulvet» i oppdrettsanleggene kan om fiskevelferd, uttaler Poppe til Dagens Næringsliv.

Les debattinnlegget på NMBUs matblogg

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:28