Aktuelt PREPAT

Avl kan bidra til å gi hunder som er mindre redde for fyrverkeri

Avl kan bidra til å gi hunder som er mindre redde for fyrverkeri

Mange hunder er redde for høye lyder og fyrverkeri. Karin Westereng Handegårds forskning viser at det er mulig å bedre dyrevelferden ved avle på hunder som ikke er redde, slik at vi på sikt får hunder som er tryggere og mindre sensitive for lyd.

Viser hvordan fiskens hypofyse er organisert og regulert

Viser hvordan fiskens hypofyse er organisert og regulert

Doktorgradsarbeidet til Khadeeja Siddique viser hvordan de nyeste enkeltcelle-genteknologiene kan brukes i forskning på hormonproduksjonen hos fisk.

Plastikk-Pluto skal gi bedre anatomiundervisning

Plastikk-Pluto skal gi bedre anatomiundervisning

Faggruppe for anatomi har fått støtte fra Læringssentret til å lage «Plastikk-Pluto», en samling plastinerte organpreparater som skal øke læringsutbyttet i anatomiundervisningen.

Finansiering av mange forskningsprosjekter vitner om økt oppmerksomhet til fiskevelferd

Finansiering av mange forskningsprosjekter vitner om økt oppmerksomhet til fiskevelferd

Hele fem innvilgede søknader på åtte måneder forteller fiskevelferds-forskerne ved NMBU Veterinærhøgskolen at fiskevelferd er på vei oppover på dagsordenen, og at det er høy tillit til arbeidet de gjør.

Lysforurensning kan true fisken i Akerselva og Oslofjorden

Lysforurensning kan true fisken i Akerselva og Oslofjorden

Ny forskning viser at fisken i Akerselva og i Oslofjorden er utsatt for urovekkende store mengder lysforurensing. Det kan ha alvorlige konsekvenser for fiskens utvikling og evne til å formere seg.

Fjøsmøkk beskytter mus mot tarmkreft

Fjøsmøkk beskytter mus mot tarmkreft

Henriette Arnesen har i sitt doktorgradsarbeid funnet at forsøksmus som får leve i et fjøsmiljø, utvikler en mer motstandsdyktig tarm enn mus som er oppstallet i rene laboratorie-omgivelser. Fjøsmiljøet beskytter også mot utvikling av tykktarmskreft.

PRV-1 er trolig avgjørende for utvikling av svarte flekker i laksefileten

PRV-1 er trolig avgjørende for utvikling av svarte flekker i laksefileten

Blødningsforandringer i laksens muskulatur kan over tid utvikle seg til kroniske, svarte flekker i fileten. Piscine Orthoreovirus-1 (PRV-1) spiller trolig en viktig rolle i utviklingen av flekkene.

Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr

Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr

Mariella Evelyn Güere Calderón konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at mange norske hjortedyr har en genetisk variant forbundet med høyere mottakelighet for den smittsomme og dødelige sykdommen skrantesyke (CWD).

Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på

Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på

Anne Flore Bakke har i sitt doktorgradsarbeid studert immunresponser i atlantisk laks etter vaksinasjon og infeksjon med salmonid alphavirus (SAV). Studiene viser blant annet at vaksinert fisk har en robusthet overfor kunstig lyspåvirkning. I tillegg har Bakke gjort funn av en type antistoffproduserende celler i hjertet, noe som kan åpne for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på.

3D-modell av fiskehypofyse gir nye svar om hormonsystemet

3D-modell av fiskehypofyse gir nye svar om hormonsystemet

Hypofysen spiller en avgjørende rolle for hvordan kroppen fungerer. Nå har forskere greid å lage 3D-modeller av fiske-hypofyser. Det gir nye svar – og nye spørsmål.

Nesten 100 millioner til utvikling av mer klimavennlig havbruk

Nesten 100 millioner til utvikling av mer klimavennlig havbruk

Et nytt stort forskningsprosjekt skal bidra til at havbruk til havs kan gi redusert klimagassutslipp, lavere miljøavtrykk og bedre fiskevelferd.

Første dag med full disseksjonssal: - Veldig fancy!

Første dag med full disseksjonssal: - Veldig fancy!

Den store disseksjonssalen i Veterinærbygningen legger til rette for at veterinærstudentene får mer tid i salen og mer undervisning enn tidligere. Og med mye plass og godt audiovisuelt utstyr, er alle sikret et godt læringsutbytte.

Sammensetningen av kyllingfôret kan forebygge sykdom

Sammensetningen av kyllingfôret kan forebygge sykdom

Silje Granstads doktorgradsarbeid viser at fôrets sammensetning kan ha stor innvirkning på dyrehelse og økonomi i oppdrett av kylling uten bruk av antibiotiske fôrtilsetninger.

David Griffiths er kåret til semesterets beste underviser ved NMBU

David Griffiths er kåret til semesterets beste underviser ved NMBU

Førsteamanuensis David Griffiths ved Veterinærhøgskolen har fått prisen «Semesterets beste underviser høsten 2020». Kåringen er gjort på grunnlag av nominasjoner fra studenter fra hele NMBU, og Griffiths fikk prisen for sitt arbeid i kurset VET304 «Anatomi og Fysiologi».

Langsom produksjon av laksesmolt er bedre for fiskens hjerte

Langsom produksjon av laksesmolt er bedre for fiskens hjerte

En ny studie fra NMBU Veterinærhøgskolen og Universitetet i Oslo viser at langsom produksjon av laksesmolt fører til større og friskere laks.

Ny kunnskap om utvikling av kronisk subklinisk mastitt

Ny kunnskap om utvikling av kronisk subklinisk mastitt

Doktorgradsarbeidet til Elena Kirsanova gir en bedre forståelse av biologiske mekanismer som er involvert i utvikling av kronisk subklinisk mastitt hos Norsk Rødt Fe, og kan derfor bidra til forbedret avl med bedret jurhelse.

Fisk som trener, blir smartere

Fisk som trener, blir smartere

Villaks som blir utsatt for fysisk trening i klekkeriet, har en mer utviklet hjerne enn laks som ikke trener. Det kan hjelpe dem med å overleve i naturen. Denne kunnskapen kan også være viktig for oppdrettsnæringa og for forskning på sykdom hos mennesker.

Veterinærstudent fant nytt lakseorgan fullt av immunceller

Veterinærstudent fant nytt lakseorgan fullt av immunceller

Ved en tilfeldighet fant Oskar et nytt organ i laks. Han lette egentlig etter noe annet, og nå må lærebøkene skrives om.

Har den norske melka unike egenskaper?

Har den norske melka unike egenskaper?

Ved NMBU er et forskerteam i gang med å studere melk fra norske kyr for å se om den skiller seg fra melk fra andre raser. Er det slik at den norske melka er unik, og hva skyldes det?

Soppgift i fôret kan øke forekomsten av laksevirus

Soppgift i fôret kan øke forekomsten av laksevirus

Torfinn Moldals doktorgradsavhandling viser at ulike planteoljeblandinger som erstatning for fiskeolje i fôret, ikke synes å ha alvorlige negative følger for tarmhelsa til atlantisk laks. Soppgiften deoksynivalenol kan derimot ha negativ effekt på tarmen til laksen og påvirke opptak og forekomst av viruset Piscine orthoreovirus.

Sterke likheter mellom fisk og pattedyrs tarm

Sterke likheter mellom fisk og pattedyrs tarm

Hege Hellbergs doktorgradsarbeid viser at fisketarmens oppbygning og utvikling, samt forekomst av immunceller ved betennelse og kreft som utgår fra kjertlene i tarmen (adenokarsinom), har sterke likhetspunkter med pattedyr. Arbeidet viser at fisk har stort potensiale som modellorganismer for betennelsesrelaterte tarmsykdommer hos menneske.

Lukkede merder kan beskytte mot lakselus

Lukkede merder kan beskytte mot lakselus

Arve Nilsen har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert fiskehelse og fiskevelferd ved utvikling og drift av lukkede merder for oppdrett av laks. Studien viser at lukkede merder kan gi en effektiv beskyttelse mot lakselus, og beskriver vekst, dødelighet og vannkvalitet ved produksjon av laks i lukkede merder.

Effektiv vaksinering av asiatisk oppdrettsfisk

Effektiv vaksinering av asiatisk oppdrettsfisk

Saurabh Dubey har i sin doktorgradsavhandling forsket på vaksinering av viktige oppdrettsarter i Asia. Studiene viser at fisk vaksinert via fôret, oral vaksinering, er beskyttet mot sykdom, og at metoden er velegnet for å kontrollere fiskesykdommer i asiatisk akvakultur.

NMBU på AquaNor

NMBU på AquaNor

NMBU og en rekke andre aktører med sterke fagmiljøer innen akvakultur deltar på AquaNor. Gjennom sju miniseminarer vil forskere og bedrifter presentere forskningsbasert kunnskap fra ulike miljøer og perspektiver.

Hva gjør reinsdyr så spesielle?

Hva gjør reinsdyr så spesielle?

Reinsdyret er det eneste hjortedyret der både hunnen og hannen utvikler gevir. Reinsdyr tåler vintermørke og midnattssol, og de lar seg temme i motsetning til andre hjortedyr.

Norsk melkegeit resistente mot skrapesyke – kan øke kunnskapen om prionproteinet

Norsk melkegeit resistente mot skrapesyke – kan øke kunnskapen om prionproteinet

Doktorgradsarbeidet til Malin Rokseth Reiten gir mer kunnskap om hvordan prionproteinet fungerer, noe som er viktig for å forstå prionsykdommer som for eksempel skrantesyke. 

Fant nye smittestoffer i storfe i Tanzania

Fant nye smittestoffer i storfe i Tanzania

Coletha Mtenga Mathews doktorgradsarbeid gir ny kunnskap om smittestoffer hos storfe som er svært viktig for helsen til både dyr og mennesker. Flere av smittestoffene hun fant var ikke påvist i storfe i verken Tanzania eller Afrika tidligere.

Variert miljø gir mindre frykt hos verpehøns

Variert miljø gir mindre frykt hos verpehøns

Margrethe Brantsæters doktorgradsarbeid viser at verpehøner blir mindre redde når de blir utsatt for mer varierte omgivelser.

Miljøskader går i arv

Miljøskader går i arv

Doktorgraden til Jorke Kamstra viser at når sebrafisk blir utsatt for miljøpåvirkninger som endrer genuttrykket, kan endringene gå i arv i flere generasjoner.

Beskytter hjernen ved skrapesyke

Beskytter hjernen ved skrapesyke

Clara M. Osnes Jalland viser i sitt doktorgradsarbeid at enzymer som reparerer skadet DNA, bidrar til å beskytte nervecellene ved sykdom som for eksempel skrapesyke og kugalskap.

Kartlegger grisens følelsesliv

Kartlegger grisens følelsesliv

Hva sier grisens grynt, snøft og hyl om dyrets følelsesliv? Det skal det europeiske forskningsprosjektet Soundwel finne ut mer om. Prosjektet er ett av tre NMBU-prosjekter innen dyrehelse og dyrevelferd som finansieres av EU.

Myter om mat fra havet

Myter om mat fra havet

Sjømat og fiske hører sommeren til. Men hvordan kan du vite at rekene er ferske og blåskjellene er friske? Og kan all fisk spises om sommeren?

PD-virus kan variere arvestoffet sitt i laks ved rekombinering

PD-virus kan variere arvestoffet sitt i laks ved rekombinering

Viruset som er årsak til pancreas disease (PD) hos laks varierer sammensetningen av arvestoffet sitt under infeksjonen. Dette danner store mengder defekt arvestoff, men kan også resultere i at nye og kanskje mer aggressive virusvarianter oppstår. Dette er viktig kunnskap for optimal diagnostikk og ved utvikling av nye vaksiner.

Mikrobiota og antinæringsstoffer har innvirkning på laksens tarmhelse

Mikrobiota og antinæringsstoffer har innvirkning på laksens tarmhelse

En doktoravhandling om laksetarmens reaksjon på soyasaponiner i fôret, pluss en detaljert beskrivelse av tarmens mikrobiota, bidrar med nødvendig basalkunnskap for å forstå hvilken betydning fôrsammensetning og mikrobiota i tarmen har for fiskens helse.

Nytt forskingsprosjekt vil bidra til ei meir berekraftig oppdrettsnæring

Nytt forskingsprosjekt vil bidra til ei meir berekraftig oppdrettsnæring

NMBU-leia prosjekt får millionstøtte til lakseforsking som skal bidra til det grøne skiftet.

Kan hjelpe oppdrettsindustrien forebygge sykdom

Kan hjelpe oppdrettsindustrien forebygge sykdom

En enkelt aminosyre avgjør hvor farlig et VHS-virus er for fiskebestanden. Det viser doktorgradsarbeidet til Sung-Hyun Kim ved NMBU.

Millionstipend til NMBU-forskning på ville fiskestammer

Millionstipend til NMBU-forskning på ville fiskestammer

NMBU-forskere har fått EU-støtte til 15 nye Phd-stipender som skal brukes til å forbedre ville fiskestammer.

NMBU-forskere med forskningsgjennombrudd på fiskevirus

NMBU-forskere med forskningsgjennombrudd på fiskevirus

For første gang har forskere påvist at en enkelt aminosyremutasjon i VHS-virusets L-protein har betydning for graden av sykdomsfremkallende evne hos virus.