Prekliniske fag og patologi

Institutt for prekliniske fag og patologi

Bannerbilde Basam

Vår forskning fokuserer på helse, velferd, sykdom og sykdomsutvikling hos fisk og husdyr. Vi har et bredt fagmiljø innen basale og parakliniske veterinærmedisinske fag med fokus på både grunnleggende og mer anvendt forskning.

Institutt for prekliniske fag og patologi (PREPAT)

Om instituttet

Institutt for prekliniske fag og patologi er ett av fire institutter som utgjør NMBU Veterinærhøgskolen. Instituttene samarbeider om utdanning av veterinærer og dyrepleiere.

Aktuelt

Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr

Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr

Mariella Evelyn Güere Calderón konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at mange norske hjortedyr har en genetisk variant forbundet med høyere mottakelighet for den smittsomme og dødelige sykdommen skrantesyke (CWD).

Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på

Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på

Anne Flore Bakke har i sitt doktorgradsarbeid studert immunresponser i atlantisk laks etter vaksinasjon og infeksjon med salmonid alphavirus (SAV). Studiene viser blant annet at vaksinert fisk har en robusthet overfor kunstig lyspåvirkning. I tillegg har Bakke gjort funn av en type antistoffproduserende celler i hjertet, noe som kan åpne for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på.

3D-modell av fiskehypofyse gir nye svar om hormonsystemet

3D-modell av fiskehypofyse gir nye svar om hormonsystemet

Hypofysen spiller en avgjørende rolle for hvordan kroppen fungerer. Nå har forskere greid å lage 3D-modeller av fiske-hypofyser. Det gir nye svar – og nye spørsmål.