Virologi

Fiskevirusgruppa

Gruppe 2

 

Ingress:

Kort omtale av forskningsfokus + Kort omtale av undervisning som gruppen gir

Brødtekst:

  • Metodikk og evt spesialkompetanse
  • Liste over pågående prosjekter, (med ev. hyperlenke til prosjekter)
  • Liste over forskergrupper i/tilknyttet faggruppen, (med lenke til ev. artikler)
  • Valgfritt: forslag til bilde(r) som kan illustrere artikkelen

Liste over ansatte (alle som får lønn iht gruppens koststed) Dette skal vi på kommunikasjon ordne, i samarbeid med IT og økonomiavdelingen. Dere trenger altså ikke å legge til noe under personer.

Published 17. januar 2020 - 12:08 - Updated 11. mai 2020 - 10:57