Toksikologi

Oppskrift på utfylling av webside:

Ingress:

Kort omtale av forskningsfokus + Kort omtale av undervisning som gruppen gir

Brødtekst:

  • Metodikk og evt spesialkompetanse
  • Liste over pågående prosjekter, (med ev. hyperlenke til prosjekter)
  • Liste over forskergrupper i/tilknyttet faggruppen, (med lenke til ev. artikler)
  • Valgfritt: forslag til bilde(r) som kan illustrere artikkelen
Published 16. januar 2020 - 16:01 - Updated 11. mai 2020 - 10:54