Faggruppe mattrygghet

Faggruppe for mattrygghet forsker blant annet på mekanismer bak matforgiftning,  og har ansvaret for undervisning i mattrygghet, som er en viktig del av fagområdet veterinær samfunnsmedisin.

av NMBU

Mattrygghet

Seksjonens forskning er konsentrert om følgende områder:

  • Mekanismer bak matforgiftning forårsaket av bakterier, og toksiner produsert av disse. Det legges spesielt vekt på interaksjoner mellom bakterier/toksiner og verten, og på zoonotiske bakterier (patogene bakterier som kan overføres mellom dyr og mennesker).
  • Epidemiologiske undersøkelser rundt zoonotiske agens tidlig i den animale næringskjeden (pre-harvest).
  • Forskning på metoder for påvisning av algetoksiner og toksikologiske studier av disse toksinene.
  • Innen toksikologi forskes det innen området kreft og mat, med spesiell vekt på mekanismer ved utvikling av kreft.

Seksjonen har også bl.a. referanse- og forvaltningsstøttefunksjoner for Mattilsynet.

Published 22. juli 2015 - 14:14 - Updated 2. mars 2020 - 11:04