Farmakologi

Undervisningen skal gi studentene et grunnlag for riktig forskrivning og bruk av legemidler til behandling av dyr og gi studentene et godt grunnlag for å forstå fremmedstoffers (inkludert legemidlers) mulige uheldige virkninger på dyr og miljø.

Faggruppens forskning er konsentrert om følgende områder:

  • Bruk av legemidler til oppdrettsfisk
  • Smertestillende midler og anestesimidler
  • Dyrevelferd med fokus på smertepersepsjon
  • Miljøgifters spredning og effekter

Forskning
Foto
NMBU

Published 22. juli 2015 - 14:08 - Updated 11. mai 2020 - 10:54