Ernæring og helse

Faggruppen Ernæring og helse er ansvarlig for undervisning, forskning, forskerveiledning, informasjon og formidling innen fagområdet husdyrernæring inklusive klinisk ernæring. Gruppen har en betydelig forskningsaktivitet der hovedfokus for tiden ligger på helsekonsekvenser, med særlig fokus på tarmhelse, av alternative fôrråvarer og ingredienser i fôr til laks og andre fiskearter i oppdrett. Forskergruppen har også forskning på landdyr som fjørfe, pelsdyr og familiedyr. Forskningen er hovedsakelig finansiert av prosjektmidler fra Norges forskningsråd og EU, men gruppen er også involvert i flere prosjekter ledet av kommersielle partnere fra fôr- og havbruksindustrien. Gruppen har et betydelig samarbeid med forskningsinstitusjoner i andre land og derigjennom utveksling av stipendiater og forskere.

Undervisningen for dyrepleierstudenter og for veterinærstudenter omfatter både grunnleggende og klinisk ernæring samt etterutdanning. I tillegg underviser gruppen i dag master- og PhD-studenter fra andre fakulteter ved NMBU og andre universiteter og høgskoler nasjonalt og internasjonalt. Rådgiving til myndigheter, industriaktører og samfunnet for øvrig er også et ansvarsområde.

Faggruppen ledes av førsteamanuensis Trond Kortner.

Published 21. januar 2022 - 9:55 - Updated 13. mai 2022 - 9:44