Akvamedisin

Akvamedisin

Vår forskning er konsentrert rundt studier av interaksjoner mellom vert og patogen. Dette er relatert til virusinfeksjonsmekanismer og cellulære responser av både medfødt og adaptiv art på cellulært og genetisk nivå, og inkluderer også vaksineutvikling. Revers genetikk-metoder har blitt etablert for flere virus og inkluderer IPNV, SAV og VHSV. Forskningsgruppen har siden 2006 fokusert på forskning relatert til de tre viktigste virusinfeksjonene som skader laksens hjerte: CMS, PD og HSMB. De senere år har også lakselus vært fremtredende i forskningen, og forskningsgruppen er partner i Sea Lice Research Centre, hvor vi fokuserer på vert-parasittinteraksjoner og laksens tilhørende immunresponser.

Undervisning i akvamedisin.

Foto
Aase B. Mikalsen

Vi har også overordnet ansvar for undervisningen i Akvamedisin for veterinærstudentene og har veilederansvar for en rekke veterinærstudenter med fordypningsoppgaver eller forskerlinjestudier, samt norske og internasjonale PhD-studenter. I tillegg tilbyr vi sammen med Senter for Etter- og Videreutdanning (SEVU) ved NMBU, et nettkurs i Fiskehelse. Vi arbeider også gjennom flere prosjekter med kapasitetsbygging innen akvamedisin i afrikanske land ved undervisning av vitenskapelig ansatte/PhD og MSc-studenter på universitet og for personer relatert til fiskehelsetjenester og akvakulturindustri.

Akvamedisin ledes av professor Øystein Evensen.

 

 

Published 23. september 2014 - 10:55 - Updated 11. mai 2020 - 10:57