Om oss

Hvordan virker legemidler på dyr? Hvorfor kan vi bli syke av maten og vannet vi får i oss? Hvordan kan vi best beskytte oppdrettslaks mot smittsomme sykdommer?  

Dette er noen av problemstillingene vi jobber med ved PARAFAG, med utgangspunkt i fagfeltene:

  • Farmakologi og toksikologi
  • Mattrygghet
  • Mikrobiologi, immunologi og parasittologi
  • Epidemiologi

Hva medisin gjør med dyr

PARAFAG er opptatt av riktig bruk av legemidler når syke dyr skal behandles. Vi forsker på bruken av legemidler til oppdrettsfisk, hvordan smertestillende midler og anestesimidler virker samt hvordan dyr oppfatter smerte.

Spredning av miljøgifter og hvilken effekt dette har, er også et sentralt tema. Vi ønsker å forstå hvilke uheldige virkninger fremmedstoffer - inkludert legemidler – kan ha på dyr og miljø.

Tett på bakterier og virus

Mattrygghet er en viktig del av veterinær samfunnsmedisin. Vi arbeider med bakterier, virus og parasitter som kan smitte mennesker via mat og vann. Bakterier som forårsaker matforgiftning produserer giftstoffer og vi studerer hvordan de virker. Vi har også forskere som er opptatt av stoffer i maten som kan føre til utvikling av kreft i tarmen.  PARAFAG bistår Mattilsynet med kunnskap og diagnostikk.

PARAFAG har mange forskere som arbeider med bakterier og virus som fremkaller sykdom hos oppdrettslaks. Vi er opptatt av sykdommenes utbredelse og smitte, antibiotikasresistens, mekansimer for sykdomsutvikling og hvordan vi kan lage effektive vaksiner.

Studier

En hovedoppgave for PARAFAG er å drive forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter. Vi underviser veterinærstudenter i Allmenn Sykdomslære, Infeksjonlære, Mattrygghet, Farmakologi og toksikologi.

Published 2. juni 2014 - 9:55 - Updated 17. januar 2020 - 13:03