Mattrygghet og infeksjonsbiologi

Matinf banner
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi driver forskning på høyt internasjonalt nivå innen mattrygghet og fiske- og dyrehelse. Vi bistår også offentlige og private aktører med vår kunnskap.

Forskning

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

Torsk

NMBU skal lede analysedelen i nytt prestisjeprosjekt innen miljøforskning på torsk.

Nytt forskingsprosjekt vil bidra til ei meir berekraftig oppdrettsnæring

Kineserne importerer norsk laks tross boikott.

NMBU-leia prosjekt får millionstøtte til lakseforsking som skal bidra til det grøne skiftet.

Aktuelt

Kristin Sæbø Pettersen har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvordan Listeria monocytogenes påvirkes av stressfaktorer i matkjeden og hvordan disse kan påvirke mattryggheten.
Kizito Kahoza Mugimbas doktorgradsarbeid viser for første gang tilapia lake virus-infeksjon i Victoriasjøen. Funn i studien indikerer at viruset potensielt demper den medfødte immunresponsen i ...
Professorene Yngvild Wasteson, ved Faggruppe for Mattrygghet, og Tor Einar Horsberg, ved Faggruppe for farmakologi, er prosjektledere for hvert sitt forskningsprosjekt som har fått bevilgning ...

Om instituttet

Introtekst om instituttet

Mattrygghet er en viktig del av veterinær samfunnsmedisin. Vi arbeider med bakterier, virus og parasitter som kan smitte mennesker via mat og vann.