Prosjekter

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. April 2016 til 30. september 2019

Hvert år blir tre millioner verpehøns destruert. De fleste ender deretter som bindemiddel i betong, og knappe fem prosent ender som råvare for storkjøkken...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2016 til 31. desember 2019

NoResist vil studere antimikrobiell resistens i den norske matproduksjonskjeden fra fôr til bord. Prosjektet vil se både på utvikling, forekomst og spredning av resistens, og...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. juli 2015 til 31. desember 2017

MatInf er prosjektpartner i prosjektet Hygeneae, der Animalia er prosjekteier. Det NFR-finansierte prosjektet understøtter relasjonen mellom slaktehygiene og bruk av mikrobiologiske undersøkelser for å validere...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2014 til 31. desember 2020

CAPAZOMANINTEC er finansiert under NORADs NORHED-satsing.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2015 til 31. desember 2017

This is a follow-up of the project: InNoVacc-I: Indo-Norwegian platform for the development of candidate vaccines for invertebrate, piscine and avian species.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. juli 2014 til 30. juni 2018

Viral diseases represent a huge problem for the global aquaculture industry, and many viral diseases cannot be effectively controlled using the current generation of vaccines.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. september 2014 til 1. April 2016

Studies on piscine orthorevirus (PRV) pathogenesis in salmon performed by Rimstad, Dahle and coworkers at NMBU and NVI have demonstrated that the virus massively infects...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. mars 2014 til 28. February 2017

De siste to tiår har norsk lakseoppdrett opplevd et økende antall utbrudd av sykdommen hjerte- og skjelettmuskel- betennelse (HSMB) som er forårsaket av det meget...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. April 2015 til 31. mars 2017

Successful vaccination is an efficient way to increase fish health and welfare. Controlling the infections among farmed salmon also reduce the risk for spread of...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2013 til 31. desember 2016

Inntak av rødt kjøtt øker risikoen for tykktarmskreft. Dette prosjektet har fokus på sammenhengen mellom rødt kjøtt og kreftrisiko, og hovedmålet er å utvikle et...