Møte for bedre helse og velferd for fisk i resirkuleringsanlegg

19. til 20. november ble den andre nordiske workshopen om fisk i resirkuleringsanlegg holdt på NMBU Veterinærhøgskolen. Resirkuleringsanlegg, såkalte reciculation aquaculture systems (RAS), skiller seg fra tradisjonelle oppdrettsanlegg ved at vannet gjenbrukes i stedet for at vannet strømmer igjennom fiskekaret bare én gang.

 – Denne workshopen er viktig fordi den sprer kunnskap om helse og velferd og fisk som oppdrettets i resirkuleringsanlegg. Nesten alle faglig-vitenskapelige konferanser om RAS-anlegg har hovedvekt på teknologi, vannbehandling og vannrensing og dekker fiskehelse kun i beskjeden grad, sier Paul Midtlyng ved NMBU Veterinærhøgskolen, som er en av dem som står bak workshopen.

Deltakere fra hele bransjen
Deltakere på workshopen var fiskehelsepersonell, veterinærer eller andre som har fagansvar for produksjon eller fiskehelse og –velferd i oppdrettsselskaper. Også fagfolk fra private eller offentlige diagnostiske laboratorier og forskere på relevante helseutfordringer deltok. Totalt 140 var påmeldt, de fleste fra Norge, men det var også deltakere fra de andre nordiske landene.

Bak workshopen står Nordisk komité, en gruppe på fem personer med veterinærer fra Norge, Finland og Danmark.

Workshopen ble først arrangert i Finland i fjor. Dette ga mersmak og Nordisk komité søkte om økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd, som de fikk. 

Ønsker å stryke kunnskapen
I år er det NMBU Veterinærhøgskolen som er arrangør av årets workshop i et samarbeid mellom Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Institutt for produksjonsdyrmedisin og Senter for etter- og videreutdanning (SEVU).

– Først og fremst ønsker vi å stryke informasjons- og kunnskapsutvekslingen mellom og blant fiskehelsepersonell og de som er ansvarlig for drift og biologisk produksjon i RAS-anlegg. I Norge er det for tiden en rivende utvikling med nybygging av en rekke store RAS-anlegg for laksesmolt. I Danmark og Finland drives det produksjon av regnbueørret og delvis hvitfisk-arter som matfisk i slike anlegg. Jo mer og jo tidligere vi lærer av hverandre, jo bedre er det både for fiske og for oppdretterne, sier Midtlyng.

Published 26. november 2018 - 13:44 - Updated 26. november 2018 - 13:48