Inviterer til prøveforelesninger i infeksjonsbiologi

Prøveforelesningene blir holdt i Auditorium 2, bygg 1, mandag 13. august fra klokka 09.00. Forelesningene holdes på engelsk og er 30 minutter lange og en del av ansettelsesprosessen til innstegsstillingen innen infeksjonsbiologi ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi.

Forelesningene er åpne og alle studenter er spesielt velkomne. 

09.00–09.30 Nice to know and need to know about PRV for a veterinary student, Øystein Wessel.
10.00–10.30 The importance of bacterial fimbria in veterinary practice, Bhupender SinghLunsj.
12.00–12.30 Immune mechanisms in bacterial skin infekctions, Johanna Hol Fosse.  (Avlyst)
13.00–13.30 Host-pathogen interactions and species barriers in bacteria, Sabrina Rodriguez Campos.

Ta tiden og muligheten til å lære noe av den kunnskapen disse fire sitter på. Velkommen.

Published 9. august 2018 - 9:46 - Updated 10. august 2018 - 14:35