Plukket fra hverandre hundeskitt-teori for Giardia-smitte

Bergens Tidende omtaler artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening, hvor professor i parasittologi ved NMBU, Lucy L. Robertson, er førsteforfatter. Sammen med leger på Haukeland universitetssykehus og forskere ved Universitetet i Bergen tilbakevises kommuneoverlege Torgeir Landviks teori om at hundeskitt var årsaken til at 4-6000 bergensere ble syke på grunn av parasitter i drikkevannet fra Svartediket.

- Basert på tilgjengelig kunnskap er Giardia-smitte fra mennesker fortsatt den mest sannsynlige årsaken til sykdomsutbruddet og langtidsplagene, lyder gruppens konklusjon. 

Etter at Giardia-utbruddet ble oppdaget, ble 5–10 kilo hundemøkk fra området samlet inn. Stikkprøver ble sendt til NMBU Veterinærhøgskolen, og analysert. Ingen av prøvene inneholdt Giardia eller Cryptosporidium, en annen parasitt som gir magesjau hos mennesker.

«Resultatene utelukker ikke Giardia-infeksjon hos hund i området, men det gir heller ingen grunn til skjerpet mistanke», skriver Robertson.

 

 

Published 21. oktober 2015 - 9:30 - Updated 12. juli 2021 - 11:23