Vellykket seminar om mikrobiota og tarmhelse

Seminaret «Microbiota – in health and disease» bød på foredragsholdere som Andre Buret fra Universitetet i Calgary og Tor Erling Lea fra IKBM ved NMBU, og det var stort oppmøte på seminaret.

Sykdommer i mage-tarmkanalen og lungene representerer den vanligste dødsårsak hos mennesker og andre dyrearter over hele verden.

Det overordnede målet for Dr. Burets forskning er å karakterisere mikrobiell-vert interaksjoner i disse systemene - og hvordan slike interaksjoner kan påvirke gastrointestinal og lungefysiologi, forårsake betennelse, og føre til kronisk sykdom – for å kunne utvikle nye terapeutiske strategier. Han legger spesiell vekt på rollen som mikrober i inflammatoriske tarmsykdommer.

Under seminaret på Campus Adamstuen - som hadde rundt 60 deltagere, de fleste fra forskjellige veterinærmiljøer - presenterte Buret sine seneste oppdagelser knyttet til samspillet mellom ulike patogener. Dette inkludert Giardia duodenalis og Campylobacter spp., og vertens mikrobiota fra både in vitro og in vivo studier.

Han viste blant annet hvordan studier på rotter indikerer at infeksjon med Giardia øker tarmens følsomhet for smerte. Hans gruppe har også utviklet en modell med nematoden Caenorhabditis elegans, der de ser at nematoden dør dersom den dyrkes sammen med en bakteriestamme som har blitt påvirket av Giardia.

Med et bredt spekter av metoder har han vist at Campylobacter induserer genetisk og phenotypisk ekspresjon av virulensfaktorer hos E. coli. Videre har han sammen med andre vist at hydrogen sulfid kan virke beskyttende mot inflammasjon indusert av blant annet Campylobacter spp.

Professor Buret mener at medikamenter som inneholder hydrogen sulfid kan være et potensielt alternativ til NSAIDs.

[photo#19985]Professor Tor Erling Lea presenterte nye funn fra et bredt spekter av studier av Methylococcus capsulatus (Bath) som viser at proteiner fra denne jordbakterien har mange anti-inflammatoriske egenskaper.

De har blant annet vist at rotter med indusert kolitt vokser bedre og har mindre inflammasjon dersom proteindelen i fôret byttes ut med M. capsulatus protein.

Professor Lea tror dette kan brukes til å behandle ulike lidelser hos både mennesker og dyr i fremtiden

Seminaret var en stor suksess og det var tydelig at presentasjonene fenget publikums interesse da det kom mange engasjerte spørsmål fra salen.

Published 20. February 2015 - 13:45 - Updated 23. mai 2017 - 19:23