Nytt internasjonalt prosjekt til MatInf

Først publisert på Intranett 14.11.2014

I dag ble det kjent at NMBU får en fireårig Cost Action om matbårne parasitter.

COSTer et mellomstatlig rammeverk for europeisk samarbeid innen vitenskap og teknologi, som sørger for koordinering av nasjonalt finansiert forskning på et europeisk nivå.

NMBUs Lucy Robertson, professor ved Institutt for mattrygghet og  infeksjonsbiologi (MatInf), har vunnet frem med en Cost Action om matbårne parasitter innen nøkkelområdet mat og landbruk.

- En Cost Action innebærer at vi kan komme frem til løsninger gjennom å snakke med folk vi vanligvis ikke snakker mer. Per nå er 18 land involvert som en del av gruppen som vil delta i dette arbeidet, deriblant Kroatia, Bulgaria, Portugal, Spania og Storbritannia, forteller Robertson.

Hun legger til at de først og fremst vil stille spørsmål i denne aksjonen som de synes det er viktig å få besvart. De vil også kunne sende studentene sine på korte vitenskapelige oppdrag («short term scientific missions») til andre land som deltar i aksjonen, og få det dekket disse forskningsoppholdene.

En Cost Action er tuftet på nettverksbygging og tverrfaglige møter, og det er svært vanskelig å få et slikt prosjekt.

Som en forløper til avansert tverrfaglig forskning, spiller COST en svært viktig rolle i å bygge et europeisk forskningsområde, European Research Area (ERA). COST jobber opp mot EUs rammeprogrammer og utgjør en "bro" mot de vitenskapelige samfunn av fremvoksende land innenfor ni nøkkelområder.

- Dette har vært en veldig omfattende prosess, men det er svært gledelig at vi har fått godkjent dette prosjektet og vi ønsker å bruke det til å sette matbårne parasitter på agendaen, sier Robertson. 

Hun understreker at hun også er svært takknemlig for all bistand hun har fått med søknadsprosessen fra Frode Paulsen, EU-koordinator ved NMBU Campus Adamstuen.

Published 20. February 2015 - 13:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:23