Matinf presenterer «Microbiota in health and disease»

Forskning på samspillet mellom normalflora, patogener og menneskers og dyrs helse har fått økt fokus de senere årene, og det foregår mye interessant forskning med dette som tema på flere felt.

To fremtredende forskere og engasjerte forelesere, Tor Erling Lea fra NMBU og Andre Buret fra University of Calgary, vil presentere sine funn relatert til mikrobiota, helse og sykdom.

Program

  • Introduksjon, Kristoffer Tysnes
  • “Microbiota and gut health” by Tor Lea, professor at the Norwegian University of Life Sciences.
  • “Microbiota, pathogens and the intestinal epithelial barrier” by Andre Buret, professor at the University of Calgary.

Det vil være anledning til å stille spørsmål, og vi håper på en spennende og interessant diskusjon.

Professor Tor Erling Lea leder forskergruppen Molecular Cell Biology og har lang erfaring med forskning på tarmens mikroflora og homeostase knyttet opp mot ernæring.

Professor Andre Buret, fra University of Calgary, har i en årrekke vært ledende inne forskning på sentrale tarm-patogener som Giardia duodenalis og Campylobacter jejuni.

Tid og sted

-          Onsdag 4 februar kl 12.00-14.00

-          Auditorium 2, Hovedbygget NMBU, Campus Adamstuen

Det vil bli servert kaffe og te. Påmelding til kristoffer.tysnes@nmbu.no

 

 

Published 19. januar 2015 - 11:03 - Updated 5. mai 2020 - 9:41