NMBU leder an i viktig virusprogram

Professor i virologi ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU), Espen Rimstad, skal lede den nye kunnskapsplattformen VirusVaksiner til Fisk (ViVaFish), et omfattende forskningsarbeid for å utvikle mer effektive virusvaksiner for norsk oppdrettslaks.

– Med en bevilgning fra Forskningsrådet på 24 million kroner er ViVaFish et av de største enkeltprosjekter som er innvilget i Havbruksprogrammet, forteller programkoordinator Kjell Naas som har store forventninger til satsingen, skriver Norges Forskningsråd på sine nettsider.

Ambisjonene i det svært omfattende forskningsprogrammet er høye med et samlet budsjett på om lag 60 millioner kroner, skal ViVaFish forene og utvikle forskningsekspertise ved NMBU/Norges veterinærhøgskole, Universitet i Tromsø, Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet.

PD, HSMB, CMS og ILA
Ved å kombinere kunnskapen i disse miljøene, sikter ViVaFish både mot å utvikle nye vaksiner og å forbedre dagens tilgjengelige vaksiner. Mens én vaksinering kan gi laksen livslang beskyttelse mot bakteriesykdommer, vet ikke forskerne med sikkerhet om det er mulig mot virus. 

– Eksperimentelt kan vi allerede lage gode virusvaksiner, men det har hittil vært umulig for næringen å ta disse i bruk. Vi må vite mer om hvorfor de eksperimentelle vaksinene virker, for å finne andre måter å lage – og kanskje gi – vaksinene på, sier Rimstad.

Forskerne konsentrerer seg om fire virussykdommer; pankreassykdom (PD), hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB), kardiomyopatisyndrom (CMS) og infeksiøs lakseanemi (ILA). Både virusenes egenskaper og laksens immunforsvar vil bli gjenstand for grundige undersøkelser.

– Grunnforskningen er viktig for å effektivisere vaksiner både mot dagens virussykdommer, muterte virus og eventuelt nye virus, sier Rimstad.

Les mer på Forskningsrådets nettsider.

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30