– Beredskapsplan mot spredning av antibiotikaresistente bakterier ikke nok

KrF ber i dag regjeringen lage en tverrfaglig beredskapsplan mot spredning av antibiotikaresistente bakterier, et utspill som blant annet er beskrevet i DN og i Nationen.

Professor Yngvild Wasteson og førsteamanuensis Trine L’Abée-Lund ved NMBU Veterinærhøgskolen, mener dette ikke er nok.

– Det aller viktigste tiltaket for å motvirke utvikling og spredning av resistens er å begrense forbruket av antibiotika både til mennesker og dyr. Bruk av antibiotika for å bekjempe en infeksjon må skje etter en medisinsk forsvarlig vurdering, og det må brukes riktig antibiotikum i riktig dose over riktig tid. Dette budskapet bør regjeringen fronte høyt og tydelig både nasjonalt og internasjonalt, sier de.

De peker på at økt risiko for spredning av både antibiotikaresistente bakterier og sykdomsframkallende mikroorganismer er en av flere konsekvenser av både EUs frihandelssystem, økt transport og handel med levende dyr, mat og andre biologiske produkter, og ikke minst økt reiseaktivitet blant folk flest.

– Det er en del av globaliseringens pris, og vi må hele tiden være på vakt for å redusere risiko for sykdom. Arbeid for helse for folk, dyr og miljø må adresseres gjennom samarbeid på tvers av fagdisipliner og landegrenser i et One Health perspektiv, mener de.

Krfs utspill har utgangspunkt i debatten rundt import av dansk svinekjøtt og risiko for spredning av MRSA (methicillinresistente Staphylocoous aureus), som professor Steinar Westin ved NTNU nylig har advart mot.

– Vi må jobbe sammen i et One Health perspektiv og på tvers av fag og profesjon om vi skal få bukt med truslene antibiotikaresistente bakterier som MRSA representerer, skriver Wasteson, L’Abée-Lund og  Carl Andreas Grøntvedt på NMBUs Matblogg.

Her drøfter de utfordringene rundt antibiotikaresistente bakterier som MRSA i dybden.

De forklarer blant annet at "One Health-begrepet uttrykker en erkjennelse av at helse for mennesker, dyr og miljø henger sammen og må kjempes for som sådan.

"Det er en tilnærming som blant annet gir et strategisk rammeverk for å redusere risikoen for infeksiøse sykdommer i grensesnittet mellom mennesker, dyr og økosystem.

"Truslene fra antibiotikaresistente bakterier som MRSA er en problemstilling som må løses i et interdisiplinært samarbeid på mange ulike nivåer: Fra World Health Organisation (WHO), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og World Organisation for Animal Health (OIE) på topp og ned til den enkelte dyrlege og lege."

Les hele bloggposten, "MRSA: Er svinekjøtt blitt farlig?", her.

 

Er svinekjtt blitt farlig?
Er svinekjøtt blitt farlig? Foto: Gisle Bjørneby

 

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 5. mai 2020 - 9:32